Мархамат сиз азизларни грухимизга таклиф етиб коламиз бу йирда сиз куткан кизикарли малумотлар кушиклар расимлар хамда ажойиб сухбат ва уйин кулгулар кутмокда шу Билан бир каторда сиз хохлаган кушикни бизни грухимиз оркали закас бериб топишингиз хам мумкун видеолар хам хечам афсусланмисиз биз Билан бизни грухда булинг Умир дафтари https://t.me/joinchat/EbCG4VLPRe64GDObsVlsMA Telegram
Show more