Comments 0
Likes 0
Comments 0
Likes 1
Comments 0
Likes 0
Comments 0
Likes 0
Comments 0
Likes 0
Comments 0
Likes 0
Comments 0
Likes 0
Comments 0
Likes 0
Comments 0
Likes 0
Comments 0
Likes 0
Азирети Абу Хурайра (Алла андан ыраазы болсун) Алланын Элчиси (Алланын тынчтыгы жана саламы болсун) айтканын айтат: «Кимде-ким күнөөсү көп чогулушка олтурса, бирок, ошол олтурушунан туруудан мурун: «Субхаанака Аллахумма уа бихамдика, ашхаду аллаа илааха илла анта, астагфирука уа атууб... http://amin.on.kg/chogulushtan-kijin-okuuluchu-duba/
ЧҮЧКҮРГӨНДӨ ОКУЛА ТУРГАН ДУБА «Алхамду лиллаах» Мааниси: « Бардык мактоолор Аллах үчүн болсун» Азирети Али (р.з)дан бир риваятта келген: Ким чүчкүргөндө: «Алхамду лиллаахи роббил ъааламиина ъалаа кулли хаал»  деп айтса, эч качан анын тиши жана кулагы ... http://amin.on.kg/ch-chk-rg-nd-okuluuchu-dubalar/
«Аллоохумма иннии ас`алука хойрол маулажи, ва хойрол махрожи, бисмиллаахи валажнаа, бисмиллаахи хорожнаа, ва ъалаллоохи роббинаа таваккалнаа». (Абу Дауд) Мааниси: « Оо, Аллах! Мен Сенден үйгө кирүүнүн жана үйдөн чыгуунун жакшылыгынсураймын. Аллахтын ысымы менен үйгө киреби... http://amin.on.kg/jg-kirgende/
«Бисмиллаахи вас солаату вассалааму ъалаа росуулил лаах. Аллоохумма иннии ас`алука миң фазлик». (Ибн Маажа) Мааниси: «Аллахтын аты менен чыгамын. Аллахтын Элчисине Аллахтын саламдары болсун. Оо, Аллах! Мен Сенден Берешендигинди сураймын. http://amin.on.kg/mechitten-chykkanda/
«Алхамду лиллаахил лазии ахйаанаа баъ-да маа амаатанаа, ва илайхин нушуур». (Абу Дауд) Мааниси: «Бардык мактоолор Аллахка болсун, Ал бизге өлүм бергенден кийин жашоо берди жана баары Анын тарабына кайтып баруучу» http://amin.on.kg/ojgongondo-okuluuchu-duba/
Куран онлайн окуунун Гугл хромдогу колдонмосу! http://amin.on.kg/kuran-flesh/
Show more