русча латифалар узбек тилида

русча латифалар узбек тилида

Укув курслари:кандай килиб бой булиш ва бойлигингизни хамма билишини урготамиз нархи 500$ Кандай килиб бой ббулишни ва бойлигингизни хеч ким билмаслигини ургатамиз нархи 500000$
не важно кто я я
не важно кто я я
added a photo to the album я и ты
19 May 2013
хамманинг хам уз жуфти бор
Read more
Hide description
Янги келин кулида бритва билан ваннага кириб кетибди, бироздан кейин Жоним сиз сокол олганда лабингизни атрофини кандай килиб бир текиз оласиз? Ери: лабимнинг ичидан тилим билан кутараман, Хотини: жонгинам унда менга сизнинг ёрдамингиз керак.........
кичкина кизча ойисидан сурабди. ойижон нега нега дадамнинг сочи йук, кал, Ойиси: биласанми кизим акилли одамларнинг сочи тукилиб кетади, даданг хам шунака акилли одам, Кизча:унда нимада сизнинг сочингиз бор, Ойиси:жим утириб овкатингни йе.
Show more