* KYANQI GIN@ *
Private group

* KYANQI GIN@ *

News FeedTopics 35Photos 246Videos Participants 2 743
Log in or sign up to view the page
About group
Կյանքը շարունակվում է: Հին դեպքերն ու իրադարձություները չեն կորել,իսկ ատելությունը, մրցակցությունը, պայքարը դեռ երկու հսկաներին՝ Արտո Արամիչին և Բարխուդարովին նորովի պետք է բախեն միմյանց: