Parintele Calistrat - Sfantul Botez - Boboteaza
Comments 3
Likes 12
Doamne Iisuse Hristoase! Fie mila Ta asupra copiilor mei (numele), păzeşte-i pe ei sub acoperământul Tău, ocroteşte-i de toată pofta, depărtează de la ei pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul, deschide-le urechile şi ochii inimii, dăruieşte umilinţă şi smerenie inimilor lor. Doamne! Cu toţii suntem zidirea Ta: îndură-Te de copiii mei (numele) şi întoarce-i pe drumul cel bun. Mântuieşte-i, Doamne, şi miluieşte-i pe copiii mei (numele) şi luminează-le mintea cu lumina înţelegerii Evangheliei Tale, povăţuieşte-i în calea poruncilor Tale şi învaţă-i, Mântuitorule, să facă voia Ta, că Tu eşti Domnul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Stăpâne, Doamne, Iisuse Hristoase, Tu eşti ajutorul nostru şi în mâinile Tale suntem toţi; ajută-ne şi nu ne lăsa să-Ţi greşim, că suntem rătăciţi! Nu ne lăsa să umblăm după voia trupului nostru şi nu ne trece cu vederea, că suntem bolnavi, Doamne! Tu cunoşti ce ne este de folos şi nu ne lăsa să pierim pentru păcatele noastre! Nu ne părăsi, Doamne, nici nu Te depărta de la noi, că spre Tine am nădăjduit! Învaţă-ne să facem Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul nostru! Vindecă-ne sufletele bolnave de păcate şi trupurile suferinde, că am greşit Ţie! Mântuieşte-ne după mare mila Ta, că înaintea Ta sunt toţi cei care ne necăjesc! Să se ruşineze dar, toţi cei ce se scoală asupra noastră şi cei care caută sufletul nostru ca să-l piardă! Altă scăpare nu avem, Doamne, fără numai pe Tine! Că numai Tu singur eşti Atotputernic, Doamne, şi a Ta este slava şi puterea în vecii vecilor. Amin!
Comments 6
Likes 73
Sfantul Vasile cel Mare , Taierea Imprejur cea dupa trup a Domnului - Parintele Calistrat
Comments 1
Likes 8
Cel Far` de-nceput - Stavropoleos
Comments 1
Likes 12
Începând de la Anul Nou, grija noastră cea mai mare trebuie să fie alta. Cel mai mare lucru este să ne înnoim viața, să luăm aminte, cu fiecare an nou, să lăsăm câte un păcat care ne stăpânește cine știe de când și să punem în locul lui o virtute. Să iertăm greșelile celor ce ne-au supărat, să-i iertăm pe toți, să începem anul nou cu inima curată și cu credință în Dumnezeu. Să nu începem la crâșmă, cu beție, cu fluiere, cu câte și mai câte petreceri. Că dacă începi bine din ziua întâi, fiindcă ziua bună se arată de dimineață, așa o să-ți meargă tot timpul! - Părintele Cleopa Ilie
Comments 1
Likes 28
❗️"Rachetele și bombele ne distrug casele la care am muncit o viață" - ÎPS Longhin (20.11.2022)
Comments 1
Likes 9
Un judecător musulman a invitat odată la el acasă un călugăr ortodox. Era vremea cinei și, după ce familia magistratului islamic s-a așezat la masă împreună cu oaspetele lor, judecătorul l-a întrebat pe monahul creștin: – Te rog, omule bun, luminea­ză-mă. Eu sunt musulman și caut să-mi trăiesc viața după lege, după legea religiei mele. Judec cu dreptate pe cât e posibil omenește, nu primesc mită, îi hrănesc pe cei săraci, mă rog și postesc după puterile mele. În tot ce fac, încerc să-mi trăiesc viața onest și conform voinței lui Dumnezeu. Dacă voi merge pe linia aceasta, nu voi moșteni Împă­răția cerurilor? Monahul, uimit de virtuțile musulmanului, l-a întrebat: – Judecătorule, ai copii? – Am, a aprobat magistratul. – Dar servitori, ai și din aceștia în casa ta? – Da, desigur, am și servitori. – Te rog să-mi spui care dintre ei, copiii sau slugile tale, te ascultă mai mult? – Servitorii, bineînțeles. Ei sunt atenți la cea mai mică dorință a mea și sunt gata s-o împlinească fără crâcnire. Dar copiii mei sunt uneori neascultători și încăpățânați; câteodată nu mă înțeleg cu ei fiindcă ies din voia mea, spuse zâmbitor omul legii. – Cu toate astea, atunci când vei îmbătrâni și va trebui să părăsești acest pământ, cine te va moșteni, copiii sau slugile tale? continuă călugărul cu întrebările lui. – Fără îndoială, odraslele mele, a exclamat musulmanul. – Vezi, judecătorule, la fel este și cu Împărăția Cerurilor. Poți fi un servitor, o slugă exemplară, dar numai fiii cei adevărați sunt moștenitorii Ei. Și singura cale pentru a dobândi înfierea cea duhovnicească este prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria prin voința Tatălui. Căci scrie Apostolul Pavel în Epistola către Galateni, spunând: „Acum nu mai ești rob, ci fiu, iar dacă ești fiu, ești și moștenitor al lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos!” (Galateni 4, 7).
Comments 1
Likes 22
"M-au otrăvit cu mercur și arsenic zilele acestea, dar Domnul m-a salvat" - ÎPS Longhin (16.10.2022)
Comments 1
Likes 21
Când Hristos vine şi se sălăşluieşte în suflet, pier toate problemele, împreună cu amăgirile şi grijile; tot atunci pleacă şi păcatul. Sf. Porfirie Kafsokalivitul
Comments 3
Likes 40
Cu cât ignorăm rugăciunea cu atât ne facem singuri necazuri și ispite
Comments 1
Likes 25

Feed

Doamne Iisuse Hristoase! Fie mila Ta asupra copiilor mei (numele), păzeşte-i pe ei sub acoperământul Tău, ocroteşte-i de toată pofta, depărtează de la ei pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul, deschide-le urechile şi ochii inimii, dăruieşte umilinţă şi smerenie inimilor lor. Doamne! Cu toţii suntem zidirea Ta: îndură-Te de copiii mei (numele) şi întoarce-i pe drumul cel bun. Mântuieşte-i, Doamne, şi miluieşte-i pe copiii mei (numele) şi luminează-le mintea cu lumina înţelegerii Evangheliei Tale, povăţuieşte-i în calea poruncilor Tale şi învaţă-i, Mântuitorule, să facă voia Ta, că Tu eşti Domnul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. A

Feed

Fila din Abecedarul anului 1942
Show more