Conţinutul Simbolului de credinţă Actualul Simbol al Credinţei reprezintă învăţătura de credinţă descoperită de Dumnezeu şi formulată de către Biserică sub asistenţa Duhului Sfânt, învăţătură cu privire la Sfânta Treime şi la mântuirea noastră în Hristos şi în Biserică prin harul Sfintelor Taine. Simbolul credinţei Bisericii Ortodoxe are 12 articole, fiecare dintre care este consacrat unui anume dogmat de credinţă a Bisericii Ortodoxe: Sf. Treimi, Tatălui, Fiului şi Sf. Duh., Bisericii, Sfintelor Taine ş.a. Astfel 1-l Articol: ”Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi a pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor”- mărturiseşte despre Dumnezeu Tatăl şi crearea l
Gìndesti că în societate nu se obișnuiește acum să-ți faci semnul crucii. De pildă, când pornește trenul ai vrea să îți faci cruce, dar te temi de batjocuri, și singură rezolvi dilema prin cuvintele Mântuitorului: Cel ce se va rușina de Mine și de cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul Omului se va rușina de el când va veni întru slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri (Mc. 8,38).De ajuns este și aceasta pentru a urma fără frică regulile religioase, dar există și multe alte învățături creștine care arată că nu trebuie să urmăm lumii și obiceiurilor ei: Domnul spune că nu putem sluji la doi domni, și lui Dumnezeu, și lumii, iar Apostolul Iacov arată că cine vrea să
"Să nu uiți că Dumnezeu croiește ziua de mâine. El schimbă vremurile și împrejurările. El înalță și El coboară pe oameni."
🙏🏻Rugăciune către Sfânta Xenia cea nebună pentru Hristos
O, Sfântă maică Xenia, vieţuind sub acoperământul Celui Preaînalt şi întărită fiind de Maica lui Dumnezeu, răbdând foamea şi setea, gerul şi arşiţa, defăimările şi prigonirile, ai primit de la Dumnezeu darul înainte-vederii şi al facerii de minuni, iar acum sălăşluieşti întru lumina Celui Atotputernic. Sfânta Biserică te preamăreşte acum ca pe o floare bineînmiresmată. Stând înaintea sfintei tale icoane, ne rugăm ţie ca uneia care eşti întru viaţa cea neîmbătrânitoare, dar petreci şi împreună cu noi: primeşte cererile noastre şi le du la scaunul Milostivului Părinte Ceresc, ca ceea ce ai îndrăznire către El; cere pentru cei ce alear
în pace şi fără de tulburare, roagă-te pentru cei lipsiţi în ceasul morţii de împărtăşirea cu Sfintele lui Hristos Taine; că tu eşti nădejdea noastră, grabnica noastră ascultătoare, pentru care îţi aducem mulţumire şi slăvim pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, pe Dumnezeul cel în Treime închinat şi minunat întru Sfinţii Săi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin!
😇 Как научиться не бояться?
❤️Только укреплением веры. Для этого нужно возлюбить Спасителя, который тоже устрашался, молясь в Гефсиманском саду. Но всё-таки это преодолел и пошёл на крест.
❤️Отчего возникает страх? От маловерия. Одолеть страх можно только одним способом — возложить свои упования на Бога. Нужно просить Бога, нужно читать Священное Писание (особенно начиная с девятнадцатой главы Евангелия от Иоанна), нужно почаще причащаться и, конечно, молиться.
❤️Совсем ничего не боятся только сумасшедшие. А если человек адекватный, он всё время чего-нибудь боится. Храбрец — это не тот, кто ничего не боится, а тот, кто боится, но пытается преодолеть.
❤️Страх – это естественное чувство,
НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ
В первое подготовительное воскресенье перед Великим постом Церковь вспоминает притчу о Мытаре и Фарисее.
Мы часто имеем хорошее представление о себе, что мы честны, праведны и совсем без греха. Но Господь учит нас не гордиться, а всегда быть смиренными перед Богом.
Притчу о фарисее и мытаре рассказал Иисус для тех, кто был уверен, в своей праведности, унижая при этом других. "Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: ""Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю"".
În zori de zi, chiar dacă-i dulce somnul,
Trezeşte-te, ca să vorbeşti cu Domnul!
Secretul pentru-o viață reuşită
E să te rogi la vreme potrivită.
La întâlnirea ta cu Creatorul
Nu trebuie s-aduci traducătorul,
Nici să vorbesti vreo limbă îngerească…
El poate gândurile să-ţi citească.
De vrei ca să ajungi la biruință
Te luptă să rămâi tare-n credintă;
Când pe genunchi te-ai aplecat în rugă
Satana tremură şi-o ia la fugă.
Când rugăciunea Ta în taină suie,
E cheia care cerul îţi descuie.
Nu-i poate sta în cale nici tavanul
Şi nici n-o poate auzi "Duşmanul".
Iar ca să poţi să fii in siguranță
Nu te ruga cu mâinile pe clanță
Poti să-ntârzii puţin călătoria …
Mai importantă este veşnicia.
Gând
Să nu spuneți niciodată: „Îi va judeca Dumnezeu”, pentru că acesta este un blestem.
Maică, e bine să spun despre cineva care mi-a făcut o nedreptate: „Îl va judeca Dumnezeu”?
-Oricine spune aşa este păcălit de diavol şi nu înţelege că în felul acesta blesteamă politicos. Sunt unii care spun că sunt sensibili şi au iubire, că se poartă cu delicateţe şi că sunt toleranţi cu nedreptatea suferită din partea celorlalţi, dar spun: „Îi va judeca Dumnezeu”.
În viaţa acesta toţi oamenii avem încercări, astfel încât să putem trece în viaţa de dincolo, în Paradis. Gândul meu îmi spune că blestemul politicos este sub demnitatea spirituală şi e interzis creştinilor, pentru că Hristos nu ne-a învăţat fe
Urcușul duhovnicesc către Sfintele Paști - 2023. Doisprezece Duminici trepte spre Înviere.
Cum participăm și noi?
Biserica Sf. Spiridon Chisinau
STRĂINUL MAMEI, VINO-ACASĂ !
Te-ai dus, copilul meu, te-ai dus... la curți străine, spre apus...
Erai și tânăr și frumos, iar brațul îți era vânjos,
Ai spus că stai numai un an, să stângi și tu un gologan,
Și de-o fi bine, doi sau trei să-ți faci o casă... nu bordei.
Noi te-am lăsat, n-am zis nimic... ce să fi zis, nu erai mic,
Aveai o viață înainte, aveai putere, aveai minte,
Îți era gândul la avere, credeai că știi ce e durere
Și că mai rău decât aici... pe nicăieri n-ai cum s-o duci.
La noi erau de toate-n curte... dar nu erau parale multe...
Aveai și după ce bea apă, aveai și coas-aveai și sapă,
Pământ cât să îți prisosească și vite cât să-l dovedească,
Și dacă te-ai fi mulțumit, puți
Show more