We use cookies to improve our service for you.
You can accept them or configure them yourself. More information
---Zalımı Bağışlamaq Olarmı?---- Quranda bu barədə belə buyurulur: «Nə zülm edin, nə də zülmə baş əyin»[Bəqərə surəsi 279 ayə]. «Bağışlamağınız müttəqiliyə daha yaxındır»[Bəqərə surəsi 237 ayə Həzrəti Əli (ə) «Nəhcül-bəlağə»də buyurur: «Allahın hökmünə baş əyəcəkləri ana qədər zalımlarla vuruşun». Qeyd edək ki, bağışlamağın şəraiti vardır. O zaman bağışlamaq olar ki, bağışlanan tərəf sui-istifadə edib, öz zülmünü artırmasın. Başqa bir tərəfdən, düşmən yalnız son və qəti qələbədən sonra bağışlana bilər. Çünki tam məğlub edilməmiş düşməndən yeni təhlükələr gözlənilir.
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə İmam Əli (ələyhis-səlam) buyurur: “Əxlaqınızı gözəl xislətlərə yönəldin, onu səxavətlə möhkəmlədin və özünüzü həlim olmağa vərdiş etdirin. Önəm verməyəcəyiniz bəlaya səbr edin, insanları dəqiqliklə ölçməyin (onları etdikləriylə müqayisə etməyin). Qədrinizi alçaq işlərdə qəflətdən yüksək bilin. Zəif insanın tələbini yerinə yetirməkdə aciz olduğunuz zaman onun həyatını öz məqamınız və yardımınızla qoruyun. İnsanların sirrini aşkara çıxarmayın, yoxsa sirriniz çoxalar. Yalandan çəkinin, çünki yalan ən alçaq əxlaqdır. Həmçinin yalan açıq günahlardan və alçaq məsəllərdən biridir. Müsaməhə (qarşı tərəfi bağışlayıb) edib önəmsiz şeyləri axtarmaqdan çəkinin
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə İmam Əli (ələyhis-səlam) buyurub : " İslam dinini elə vəsf edəcəyəm ki, nə məndən əvvəl kimsə o cür vəsf edib, nə də məndən sonra kimsə o cür vəsf edəcək. İslam "təslim'dir", təslim "təsdiq'dir", təsdiq "yəqin'dir"; yəqin "yerinə yetirmək'dir"; yerinə yetirmək "əməl'dir". Mömin şəxs öz dinini Rəbbindən götürər, öz rəyindən götürməz. Ey insanlar, dininiz borcunuzdur. Dininizdən möhkəm yapışın. Heç kim sizi dininizdən yayındırmasın. Dininizdə olduğunuz halda etdiyiniz pis iş, dininizdə olmadığınız halda etdiyiniz yaxşı işdən xeyirlidir. Belə ki, (dininizdə olduğunuz halda etdiyiniz) pis iş bağışlanar, lakin dininizdə olmadığınız halda etdiyiniz yaxşı ə
EŞQ VİLAYETİ313
yesterday 05:27
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə Mənbə: (Biharul-ənvar, cild/94, hədis/9)
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə "Özünüzdən muğayat olun. Özünüzə vaxt ayirin və öz nəfsinizi saflaşdirin, paklayin. (Günahlardan) təmizlənən kimsə isə nicat tapacaqdir" 📖 (Əla surəsi, ayə/14)
Show more
About group
Hemd olsun ALLAHa. “ İçinizde olanı ən yaxşı Rəbbiniz bilir. ”- İsrâ Sûrəsi, ayə 25 Ədalət Günəşinin doğacağı günün ümidi ilə....
Address:
Baku, Azerbaijan