37 years, Azerbaijan
43 years, Azerbaijan
32 years, Kyrgyzstan
31 years, Kazakhstan
41 years, Kyrgyzstan
15 years, Kyrgyzstan
26 years, Azerbaijan
33 years, Azerbaijan
Мен Менов
34 years, Naryn, Kyrgyzstan
Мен Менов
34 years, Nizhny Novgorod, Russia