Business profile
«Եթե Դո՛ւ հետաքրքրված չես քաղաքականությամբ, դա չի նշանակում, որ քաղաքականությունը հետաքրքրված չէ քեզնով»: Եթե նույնիսկ դա այդպես է, միևնույնն է, այն կմտնի նաև քո տուն՝ նոր օրենքների և կանոնների տեսքով
Information about Irazek is available to authorized users only.