We use cookies to improve our service for you.
You can accept them or configure them yourself. More information
Cümə məscidi (İçərişəhər)
Məscidin divarına həkk olunmuş binanın inşası haqqında olan kitabədə yazılıb: "709-cu ilin rəcəb ayında Əmir Şərəfəddin Mahmud bu tikilini yeniləmək əmri vermişdir”. Kitabə barədə Sara Aşurbəyli Şirvanşahlar dövləti kitabında belə yazır: "Bakı qalasında qədim Cümə məscidinin cənub tərəfindəki divarda ərəbcə yazılmış kitabədə binanın təmir olunduğu xəbər verilir. "Məlik əl-üməra və l-əkabir" (əmirlərin və əyanların məliki) Şərəf əd-Din Mahmud ibn Fəxr əd-Dinin adı çəkilir və h.709 (1309/10)-cu il tarixi göstərilir. Görünür həmin dövrdə məscid təmir edilib genişləndirilmişdir. Bakı Cümə məscidinin atəşgah məbədinin yerindən inşa olunduğu iddia olunur. Məscid Hi
Душа Турции Великая мечеть Дивриги была построена между 1228-1243 годами Ахмет-шахом, сыном Менгучек-бея, Сулейман-шаха. Больница была построена женой Ахмета Шаха, Мелике Туран Мелек.
Историческая Великая мечеть Дивриги и больница в Сивасе входят в число «500 архитектурных шедевров мира», определенных ЮНЕСКО. #душатурции
Баку глазами фотографов
⭕ В царский период не стоял вопрос: был ли Азербайджан и принадлежал ли ей Иревань, Нахичевань и Карабах? ОТВЕТ В ДОКУМЕНТАХ... В июне 1724 года в Стамбуле был подписан трактат между Российской империей и Османской Турцией о разделе иранских владений, а именно Азербайджана. В трактате, скрепленном подписями российского резидента Неплюева и османского визиря Ибрагим Паши, отмечается: ‼ «…Езербадижанской провинции со всеми их депенденциями и надлежностями… и все города и местечки, подлежащия всей провинции Эриванской да пребудут под владением Высокой Порты». В этом договоре перечисляются некоторые земли Азербайджана: ‼ «… Тавриз, Ардабад, озеро Тавриза, Мереид, Мерага, Румие, Гуи, Ча
На сегодня всё. Всем спать.
Show more
About group
В этой группе вы сможете побольше узнать об этой удивительной и интересной стране и конечно же зарядиться позитивом.