Feed

БИР КАДАМ. 3-бөлүм. --Ананайыным, ушул менин каралдым го! Жыттап-жыттап, тим эле жытыңа тойбоймун го чиркин! Таттуум менин, жөжөм менин! - деп Зарылдын апасы 6, 7 айлык небересин колуна алып көкөлөтүп эркелетип, улам - улам жытына тойбой моокуму канганча жыттап, эзилип отурду. Элесбек болсо ошол учурда кызын жоктоп, күйүт отуна жүрөгү куйкаланып сыздап, жанын коёрго жер таппай отурган. Айжаркындын небересине үзүлүп - түшүп эркелетип жатканына ичинен сызып карап, оор улутунуп алып өзү дагы жандарына басып келип, небересин колуна алып: --Ай мончогум менин! Мөлмөлүм менин. Алдыңа кетейин асылым менин. Сен да кийин чоңойгондон кийин апаңа окшошкон ажарлуу, боорукер, жароокер кыз болосуң ээ...

Feed

СУУНУН ПАЙДАСЫ. Сууну ачкарын ичүү организмге көбүрөөк пайда алып келе тургандыгын адистер айтып келишет. Андыктан анын пайдасын жана аны туура ичүүнүн жолдорун үйрөнүп алыңыз. Өздөрүнүн жаш өзгөчөлүктөрү менен мактанып келген Жапон эли эртең мененки күнүн ачкарын суу ичүү менен башташат. Анткени ачкарын ичкен суунун организмге тийгизген оң таасири абдан көп. Көптөгөн изилдөөлөр ачкарын суу ичүү бир гана организмдеги зат алмашууну жакшыртпастан, ден-соолуктун чыңдалышына жана өнөкөт илдеттерди дарылоого дагы тийгизген таасири зор экендигин далилдеп келген. Ачкарын суу ичүү эмнеге жардам берет? Адамдын организми 65 пайыз суудан турат. Ал эми сууну туура ичүү көптөгөн көйгөйлөрдү чечүүгө к

Feed

Тилден тарткан кайгы көп!

Feed

Ким канчанчы экенсиз? Ачыгын айткыла😁

Feed

КӨНӨЧӨКТӨГҮ КАЙМАК... (Куйручуктун окуяларынан) Кудайберген бала Султанкул байдын үйүндө каракурсагынын камында жүргөн чагы. Козу байлап, кой саадырышат. Талаадан тезек, куурай терип келет. Ушундай күндөрдүн биринде байдын үйүнө кудайы-конок катарында бир сыйлуу киши келип түштү. Үй ээси коногун жарык кабагы, жакшы саламы менен тосту. Чайын самоорго кайнаттырды. Дасторконун жайнаттырды. Куйруктуу козу сойдуруп, байталбээнин балкымызын койдуруп, конок үйүндө күтүмүн келиштирди. Бай менен баракаттуу конок өткөн замана тарыйкаты жөнүндө маектешип, узун күндү кечкиртишти. Көз байланып, күүгүм киргенде, Кудайберген коломтого утуру куурай таштап, үйгө жарык берип турду. - Бай, береги балаңдын к

Feed

КЕЧИРИМДҮҮ -ЭҢ КҮЧТҮҮ ИНСАН... ✍🏻 Эгер сен кол алышып кечирсең,анда ал дүйнө жана акырет шарапатына жетесиң.«Ким кечирсе жана жарашса, анын сообун Аллах берет ». Шекспирдин:" Душманыңа көп от жага бербе,себеби ага өзүң түшүп калышың мүмкүн "-деп айткан сөзү бар. Салим ибну Абдумалик деген аалымга бирөө: "Сен жаман инсан экесиң "десе. Салим ага: "Менин кандай экенимди сенден башка эч ким билген жок "-деп жооп бериптир. Бир Америкалык акындын сөзүндө: "Таяк же таш менен сөөгүмдү сындырып жибериши мүмкүн,бирок сөз менен эч нерсе кыла албайт ". Амир ибну ал -Аксага бир киши: " Сөзсүз сени менен урушканга убакыт табам "-десе. Амр: "Мына эми бир иш менен алек болосуң "-деп жооп берген э

Feed

ӨМҮР КЕМЕСИ
yesterday 23:43

Feed

ӨМҮР КЕМЕСИ
yesterday 23:43
Show more