Азербайджанцы Ставропольского Края

Азербайджанцы Ставропольского Края

Амир АМИР
27 Jan 2018
АДМИНЛЕР ХАИШ ЕДИРЕМ МАКСИМУМ ПАЙЛАШЫН ВЕ СИЛМЕЙИН!!! ХЕР КЕСЕ САЛАМ. ГОЗЕЛ ИНСАНЛАР, ДОСТЛАР, ЙЕРЛИЛЕР. МЕН БУНУ ЯЗМАГЫМДА ЧОХ ФИКИРЛЕШДИМ. АЧЫГЫ ХЕДЖЕЛЕТДЕ ЧЕКИРЕМ. НЕДЕН БАШЛАЙЫМ БИЛММИРЕМ СИЗЛЕРЛЕ ЧЕТИН ВЕЗИЙЙЕТИМИ БОЛУШМЕК ИСТЕРДИМ. АЛЛАХ ХАМЫНЫЗЫН КОМЕЙИ ОЛСУН. БУНУ СЗЛЕРЕ ДАЙАГЛАНЫБ ЙАЗЫРАМ. БИЛИРЕМ, ХЕТТА ЭМИНЕМ КИ, МЕНИ БУ ВЕЗИЙЙЕТДЕ БАША ДУШУБ АНЛАЙАДЖАГСЫНЫЗ ВЕ КОМЕЙИНИЗИ ЭСИРГЕМЕЙЕДЖИКСИНИЗ. МЕНДЕ СИЗЛЕР КИМИ РУСИЯДА ГАЛЫРАМ. ГАЗАНАН ВАХТЫМДА ОЛУДУ ИТИРЕН ВАХТЫМДА ХАМЫМЫЗ КИМИ (ТАНРЫ
No Name1987
26 Jan 2018
Салам Всем Нашим!!!
Show more
About group
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Administrator: