Шохзодбек 셔흐조드벸
26 Jan 2015
Artur Arturov
added a video
11 Feb 2020
00:51
한글 koreys alifbosi 아 а 그 г к 크 к (кх) 야 я 느 н 츠 ч (чх) 어 о 드 т д 즈 ж ч 여 йо 르 р,л 흐 х 이 и 므 м 우 у 브 п б 유 ю 으 ынг 오 у' 스 с,т,ш 요 йу' 트 т (тх) 으 ы 프 п (пх) Koreys Alifbosida Z,V,Y,F harflari yo'q
Bu qo'shimchalar orqali gap tuzamiz N ~은/는 N 이/가 됐다«««« biron kim biron amaldagi shaxs bo'ldi masalan: 무러드씨는 대학생이 됐어요 Murodbek Insitut talabasi bo'ldi. 무잡파르씨는 공장 직원이 되었습니다 Muzaffarbek zavod hodimi bo'ldi Shunga o'xshash gap tuzib ko'reylik kim kuchli buni ko'ramiz!!!
사전 3 젊어 보이다 YoShroq ko'rinmoq 케이크 to'rt 여쭈다 so'ramoq (kattalardan) 잡다 ushlamoq (biron ishni ham) 비다 bo'shatish 합승 birga ketish 얼른 tez 새우다 to'xtatmoq tiklamoq 돌다 aylanmoq 방향 yo'nalish 복잡하다 tirbandlik 발음하다 taffuz qilmoq 하여튼 baribir nima bo'lsa ham 아무튼 baribir nima bo'lganda ham 예이 odob ~ 짜리 ~lik (qo'sh) 좌석 o'rinli 막히다 to'siqlik yopiqlik 종점 oxirgi bekat
사전 2 Lug'at 2 치다 chalmoq shug'ullanmoq 전철 metro eski nomi 배낭여행 bepul sayohat 예술 madaniyat 말다툼 gap urushi 농구 Basketbo'l 놓지다 boy bermoq yutkazmoq o'tkazib yubormoq<<poyezdni 돌아가다 aylanib bormoq qaytib ketmoq 서두르다 shoshilmoq ~을 ~를 믿다 ~ga ishonmoq 약간 biroz 보통 odatda 성상 tarkibi 마음대로 ko`ngil tusagancha 악기 musiqa chaladgan asbob uskunala 전통 Milliy 연세 yosh (kattalarga)
사전 1 Lug'at 1 뛰어놀다 sakrab o'ynamoq yugurib o'ynamoq 마루 ayvon 졸다 uyqusirash mudrash 나뭇잎 daraxt bargi 떨어지다 tushmoq to'kilmoq 떨어뜨리다 to'kmoq tushurmoq 낙엽 xazon 벌레 hashorot 어울리다 yarashmoq 근무 시간 bo'sh vaqt 소란 shovqin 들 agaro't hovli uydagi yer mayd 붉은 qizil 밝다 yorug' yorqin 어둡다 qorong'u 미소 (를) 지다 tabassum qilmoq 서로 발항하다 bir-biriga qarshi qilmoq 이기적인 faqat o'zini o'yledigon inson(egoistik) 미리 ertaroq vaqtliroq 경기 o'yin
Соктам: Со'ни манымён ильдо Щвипта!- Один за всех и все за одного.
Kim ko'res tilini o'rganishni boshladi?
Анйонгхасейо! Чо'ын иягирыл шижагхе по'бшида!
Show more

About group

안녕하세요 여러분! Assalomu Alaykum Xonimlar va Janoblar!!! 우리가 여기서 한국말을 잘 배우러 노력합시다! Biz bu yerda Koreys tilini yaxshi o'rganish uchun intilamiz! 이 팀에서 한국말 공부하고 싶은 사람들이 있으면 좋겠는데요