"Çeşmə" ədəbi-bədii birliyi

"Çeşmə" ədəbi-bədii birliyi
Yazarlar günündə "Çeşmə ədəbi bədii birliyi" nin üzvləri bir araya gəlib, tədbir keçirdi. Poeziyadan söhbət açılıb, şeirlər deyildi. Tədbirdə Nəfisət Vahid, Mövlüd müəllim, Aytən xanım, Rəşad Balakənli, Anar Xəyal, Sabir Zaman, Aygün Sadiq, Atbaz Əfqan, Mədinə xanım, Səbinə xanım, Aqil və s. kimi Balakən yazarları iştirak etdilər.
-Mən bir yuxu gördüm, ana, Qalmışam məəttəl hey yana-yana. -Nə görmüsən mənim şirin balam? -Gördüm,Qarabağın başı odludur, Evimizin içi yaman doludur. İnsanlar əlində iri top-tüfəng, Düz addımlayırdı bizlərə tərəf. Qaçırıq-qovurlar arxamda onlar, Əyninə geyiblər papaqlı donlar. -Bəs sonra?... -Sonra da atamı,sonra babamı, Daha sonra qonşumuz Əhməd dayını, Tutub saxlayırlar, süngü ilə döyürlər. Elə hey arxamızca tərbiyyəsiz söyürlər. -Mənim şəkər balam..... -Hə ana biz qaçaraq aşdıq hündür dağlar
YOXDUR MƏNİM HEÇ KƏSİM Bu gecə röyama gəlmişdin mənim, Zülmət gecələrim olub həmdəmim. Səndən başqa yoxdur mənim heç kimim, Açıl a sabahım, boylan günəşim, Səndən başqa yoxdur mənim heç kəsim. Axşam olur sevinirəm ürəkdən, Qəlbimin səsi də titrəyir hərdən, Yuxusuz gecələrdə səksənib birdən, Deyirəm nə olar, gəlsin günəşim, Səndən başqa yoxdur mənim heç kəsim. Qədərim yazılıb əzəldən belə, Pozmaq mümkün deyil,qalacaq elə, Axan göz yaşlarım dönəcək selə, Gəlsin çıxsın artıq, çıxsın günəşim, Sənd
YALQIZAM YAMAN Elə bildim, bu işıqlı dünyada, Ürəklə, vüqarla yaşayacağıq. Elə bildim, uca Tanrım adından, Sevgi-məhəbbəti qazanacağıq. Amma ki, həyatım belə olmadı. Tanrı nə verdisə, sevgi vermədi. Ayna bulaqlar da sular görmədi, Bu qərib həyatda yalqızam yaman. Müəllifi: Nəfisət Vahid
QƏLƏBƏ ÇAL, AZƏRBAYCAN Qalx ayağa ana vətən, Qurban olsun sənə hər can. Rəzil eylə düşmənini, Qələbə çal, Azərbaycan. Ağır günlər tez qurtarsın, Gələcəyə yol açaq biz. Tarixlərə qeyd olunsun, Zəfərimiz, hünərimiz. Elin, oban zəfər çalsın, Bizdə kəsək sənə qurban. Bayrağımız dalğalansın, Odlar yurdu, Azərbaycan. Müəllifi:Nəfisət Vahid
BALAKƏNDƏ Balakənim, bal məkanım varlıdır, Uca dağlarının başı qarlıdır. Övladı doğmadır, etibarlıdır, Bərəkət taparsan sən Balakəndə. Dumduru düzləri,göy çəmənləri, Gözəllik verərdi axar çayları. At oynadacaq cıdır düzləri, Axtarsan taparsan sən Balakəndə. Bir yanında hamarlanan dağların, Bir yanında sıralanmış bağların. Yada salıb keçirdiyin çağların, Seyrinə dalarsan sən Balakəndə. Cığırlanan çayların var, hay verir, Gül-çicəyi çəmənlərdən pay verir. Nənələri başlarından duz çevirir, Qaldı
ÇƏRŞƏNBƏ İlaxır çərşənbə günündə hamı, Bəzəyir süfrəni, yandırır şamı. Bahar qonaq gəlir bayram axşamı, Xoş gəldin elimə yenə çərşənbə. Qızlar qapı busur bu gözəl gündə, Gül-çiçək ətrini yayırlar kəndə. Bənövşə dərdindən boyun bükəndə, Mən mahnı qoşuram sənə çərşənbə. Bayram xonçaları düzülür bir-bir, Paxlava, qoz, fındıq süfrəyə gəlir, Şəkərbura, səməni üzünə gülür Gəlirəm imana-dinə çərşənbə. Müəllifi:Nəfisət Vahid
BAHAR GƏLİŞİ Qaranquşlar səmalarda uçurdu, Bülbüllərim çöldə cəh-cəh vururdu. Ayna bulaqların suyu duruldu, Nə qədər gözəldir bahar gəlişi. Yaşıl don geyinib yenə çöl,meşə. Kol dibində novruzgülü, bənövşə. Baş qaldırıb sevinərdi həmişə, Nə qədər gözəldir bahar gəlişi. Həzin külək əsdi,şimşəklər çaxdı, İldırım oynadı, yağışlar yağdı, Otlar da göyərib yollara baxdı, Nə qədər gözəldir bahar gəlişi. Hələ deyilməmiş arzularım var, Açılıb hər yanda yaşıl yarpaqlar. Xoş gəldin elinə ay gözəl bahar,
BAHAR Harada dincəldi, yatdı bu bahar, Gecəni gündüzə qatdı bu bahar. Onun gəlişinə sevindi quşlar, Axır ki, bizə də çatdı bu bahar. Bahar gəldi,günəş doğdu cahana, Qaranquşlar səpələndi hər yana. Bül-bül cəh-cəh vurdu hey yana-yana Sevinclərə-sevinc qatdı bu bahar. Ağacların yarpaqları göyərdi, Görən "bir də, yenə baxım"-deyərdi. Nənələr də nəvəsini öyərdi. Dərdi ürəklərdən atdı bu bahar. Təbiət donunu dəyişdi yenə. Lalələr özünü vermişdi günə. Qarışıb ellər də toya, düyünə Nazını bizlərə sa
Show more
About page
Books & Journals, Belokany, Azerbaijan
Balakəndə yaşayıb, yazıb yaradan, qələm əhli (yaxud, şeir və ədəbiyyata marağı olan hər kəs) "Çeşmə" ədəbi-bədii birliyində toplaşır. "Çeşmə" ədəbi birliyinin vaxtaşırı tədbirləri keçirilir. Yazarlar bir yerə yığılır şeir deyirlər və tez-tez ədəbi gecə keçirilir. Qeyd: Əgər siz də yazarsınızsa bizə müraciət edə bilərsiniz.
Address:
Balakən Yazarlar Birliyi