MUHABBATIMSAN

MUHABBATIMSAN
Биринчи мухаббат барибр бошкачада.
санга шунде туюладики баъзида хеч кимга керак эсассан а баъзида Эса санга хеч Ким керак эмас
Расстояние ничего не портит. Разница в возрасте ничего не портит. Мнение родителей ничего не портит. Даже ядерное оружие ничего не портит. Всё портят люди. Сами.
Агар кизлар томонидан йигитларга совчи жунатилганда уже анча кизлар уйли жойли буп кетарди йигитлардан совчисини кутмасдан ;):D
6yin: gul bazm guruxdagilar bowladik.
сиз менга кераксиз
Ортик буни нима фарки бор бир кун кайтиб келасан, Ёнимдан айрилмайин хар кун мани севасан, Кукдан юлдуз илиниб йулимга гул тукасан, Афсус энди калбимдан учиб булгансан...
Тортиб олиб узинга кулим боглаб кулинга Бу коронгу тушлардан мени олиб кет... Нотаниш бу кузлардан бегона бу ерлардан Уйкусиз бу тунлардан мени олиб кет... Доим ушла ёнингда доим тутгин ёдингда Доим сакла калбингда мени олиб кет... Айирмагин узингдан кулок солгин дилинга Сенсиз хаёт йук менга мени олиб кет...
Show more