КАЗЫБЕК жаштары

КАЗЫБЕК жаштары
ЙҐВҐ кто это? Для обозначения имени Бога в древнееврейском языке, которым написана большая часть Ветхого завета, используется тетраграмматон — четырёхбуквенное сочетание (ивр. יהוה‎). Впервые встречается в Библии на иврите в Бытие 2:4. Используется в первой из десяти заповедей (Второзаконие 5:6). Поскольку в древнееврейской письменности нет букв, обозначающих гласные, а огласовка тетраграмматона как считается заимствована у публичного обращения Адонай, то истинное произношение имени Бога остаётс
туулган жердин топурагы алтын
Мээ сергиткен жери бейиш Кыргыздын. Мен эле эмес эсиндесин уул кыздын. Казыбек айылыма мин мертебе таазим кылам. Мейкиндиктен нуру жакын жылдыздын. ~ ~ ~ Шынгыраса тоонун тунук булактары. Шоокумуна канбайт адам кулактары. Коркомуно козум тойбойт айылымдын. Керемети ден-соолука сунат дары. ~ ~ ~ Куу жанырып монгулордун арасынан. Куштар сайрап гулдуу токой талаасынан. Гул жытына кооздугуну коргон ада
Show more