★↑←♥→↑នệท★៣ệทរ★នEงลនลท៣រ↑←♥→↑★

★↑←♥→↑នệท★៣ệทរ★នEงลនลท៣រ↑←♥→↑★
Seviwganla Klass Bossin Sevgilisi Yog'la Kamentga Yozsin
Safarda Yurgan Uzbeklarni Olloxni O'zi Asrasin!!!
Bir Kun 4 Ta Uzbek 4yaxudi Poyezdga Ciqiwibdi Yaxudila 4ta Bilet Olibdi 4ta Uzbek 1ta Bilet Olibdi Yaxudiyla Xayron Bolib Nima Qilarkin Deb Oylab Qarab Turiwsa Provadnik Kelyotgan Ekan Haligi 4ta Ozbek Hojathonaga Kirib Ketibdi Provadnik Hojathonani Taqillatsa 1ta Biletni Korsatiwibdi Pravadnik Otib Ketibdi Yaxudiyla Maskvadan Qaytiwda 1ta Bilet Olibdi Uzbekla Bilet Olmabdi Poyzga Ciqiwibdi Pravadnik Kelyotganini Korib Haligi Yaxudiyla Tez Hojathonaga Kirib Ketibdi Uni Korib Uzbekla Hojathonani
Oσσσ Nαstαrιm Sσğιndιm sαnιsōzlαrιng... Qσrα qσshυ kōzlαrιng...Mαngα bōlgαn hιslαrιng... O'chιbkεtdι ιzlαrιng... Yυrαgιmnι εzmαgιn...Tυshlαrιmdαn kεtmαgιn.
adnoda otiraverib otirib qogan qizla kopayib ketvotti ♥
...Orzularni xam imkoniyat darajasida qiling,shunda ''Armonlaringiz'' ko'p bo'lmaydi...
To'qsonga kirgan otaxon doktorga borib: -Men farzandli bo'ldim, - desa, doktor ishonmasmush. Shunda otaxon: -Rost aytyapman, bolam. Men hali tetikman..., - debdi. Shunda doktor: -Juda yaxshi otaxon, unday bo'lsa sizga hozir bir voqeani aytib beraman. Bir ovchi ovga ketayotib miltig'ini olaman deb adashib zontigini olibdi. Ketayotsa yo'lidan katta ayiq chiqibdi, uni otaman degan ekan zontigi ochilibdi, keyin ayiq ham o'libdi... Otaxon: -Yo'g'e, ayiqni boshqasi otib qo'ygan bo
Show more