SEVGİSİNDE SEVGİ TAPAN

SEVGİSİNDE SEVGİ TAPAN
MM MM
3 Jan 2014
Sən elə güldün ki, güldü bu aləm. Günəşi əritdi üz şəfəqlərin, Elə gizli gəldi, qəm bu yerlərə, Kül etdi varlığım, göz , nəzərlərin. Elə dəydi aləm, çaşdı bulud, göy, Ayrılıb göylərdən sel, duman gəlir. Aşiq gözlər önü pərdələndi göy, Ard - arda düzümü, o leysan gəlir. Sirr deyil, həqiqət, könül məkanın, Qüdrət əllərində şəkil xəyalın, Şam oldu axşamın gözləri səndən, Əks edir, bir ömrü , o sübh camalın. Necə əsir əssin, küləklər necə, O incə nəfəsin göndər gizlicə, Eşq o bir ab
MM MM
3 Jan 2014
İkiyə bölündü ay bilə - bilə, Aradı göyləri, qara buludu, Dəli olmuşmu ki,gizlənir elə ? Narın yağış gözün islatdı, yudu. Azad olan deyil,ay nə buluddan, Axşamın bağrını dəldi qaranlıq, Baş açmaz fələk də, heç bu oyundan, Yalnız sənə bağlı, hər şey bir anlıq . Nə Allah götürməz zülmünü sənin, Nə şərin şər vaxtı,nə sübhün sənin, Dözülməz bu halə gəldin, nə gəldin, Hər nə baş verirsə,o sənin, mənim. Eşq bahar deyil ki, gələndə gəlsin, İntizar içində göz kölgələnsin, Dünya külə dön
MM MM
3 Jan 2014
Haqqın hüzurumu, hüzurun sənin ? Qopdu yarpaq - yarpaq , payızda tufan, Sən gizli deyilsən, şam təravətin, İlahi kənardan baxırdı, heyran . Gecəyə od düşdü, cəkdi o hicran, Zülm etdi zülmətlər, ay elə biryan . Ehmalca, payızı təbiət oxşar, Eşq həmin o zaman, sənindi dövran ! Titrədi, bir çiçək qalmadı belə, Əl qoymaz bu günə, fələklər belə. Bir yazı gətirdi, mələk indicə, Ürəkdən nə nalə çəkmisən elə ? Şəkil deyil günəş, şüası vardır, Ani işıq düşən yerlər mənzərə, Axşamın hökmü
MM MM
3 Jan 2014
Gözlədik, bir damla yox bu səmada, Bulud axın - axın sənəmi gəldi? Yanğın yox a canım, yağmur havada, Məşəl tutmuş gözün mənəmi gəldi ? Yerindən oynayan bulud ya səma ? Bu ilıq ab - hava nəfəsindədi, Bürünən ruhumdur, düman dağında, Behiştin qapısı, o da səndədi . Dənizdən meh deyil, dəniz nə gəzir ? Sahilə qədəm et, eşq ləpələnir . Gözün bərabəri, dəniz nəfəsi, İçim də, qanım da, ruhum hey əsir . Bu nədir, yazılı nə səhifə bu ? Qonmadı, uçaraq, o göydən endi . Hələ yazır fələk
Show more