LƏNKƏRANIMIZ

LƏNKƏRANIMIZ
Tural Novruzov
Tural Novruzov
added a photo to the album LƏNKƏRAN
6 May 2013
приступная зона
Read more
Скрыть описание
15 Feb 2013
Lənkəran rayonun İnzibati bölgüsü İri yaşayış məntəqələri – Rayonda 2 şəhər, 6 şəhər tipli qəsəbə, 84 kənd vardır.# Bələdiyyələrin adı Hər bələdiyyə üzrə əhalinin sayı 1 Lənkəran şəhər bələdiyyəsi 49300 2 Liman şəhər bələdiyyəsi 12100 3 Boladı kənd bələdiyyəsi 7940 4 Gərmətük kənd bələdiyyəsi 5556 5 Girdəni kənd bələdiyyəsi 4688 6 Nərimanabad qəsəbə bələdiyyəsi 4452 7 Mamusta kənd bələdiyyəsi 4402 8 Vilvan kənd bələdiyyəsi 4372 9 Osaküçə kənd bələdiyyəsi 4332 10 Şağlaser kənd bələdiyyəsi 4148 1
22 Jan 2013
Lənkəran Dövlət Universiteti Lənkəran Dövlət Universiteti (LDU) 1991-ci ildən fəaliyyət göstərir. Universitetdə 1. Təbiyyat 2. Humanitar və pedaqoji elmlər 3. İqtisadiyyat və idarəetmə 4. Əlavə təhsil fakültələri, 11 kafedra, Magistratura və doktorantura şöbəsi, 1 problem elmi-tədqiqat laboratoriyası, 14 tədris laboratoriyası və mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Təbiyyat fakültəsində Fizika-riyaziyyat və informatika, Coğrafiya və ekologiya, Kimya və biolog
22 Jan 2013
ЛЕНКОРАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ TEAТР. Ленкоранский театр была найдена в первом десятилетии 19 века. Она сыграла большую роль в развитии Азербайджана, Национального театра. Был сильный театр окружающей среды от первой половине девятнадцатого века. Хагигат Рзаева, Munavvar Kalantarli Хашим Kalantarlи, Исмаил Talиshиnskи, Cahaн Xanым Талышинская являются реальными поколения Ленкорани театра. Много школ с русским и азербайджанским Языки были открыты в середине девятнадцатого век
22 Jan 2013
LƏNKƏRAN DÖVLƏT DRAM TEATRI Azərbaycan milli teatrının inkişafında, əsası XIX əsrin sonuncu 10 illiyində qoyulmuş Lənkəran teatrının özünəməxsus yeri vardır. Hələ XIX əsrin əvvəllərində Lənkəranda qüvvətli teatr mühiti mövcud olmuşdur. Təsadüfü deyil ki, Həqiqət Rzayeva, Münəvvər Kələntərli, Haşım Kələntərli, İsmayıl Talışıniski, Cahan xanım Talışıniskaya kimi məşhur sənətkarlar Lənkəran teatrının yetişdirmələridir. XIX əsrin ortalarından başlayaraq Lənkəranda Rus və Azərbaycan dil
22 Jan 2013
Qızılağac Dövlət Təbiət Qoruğu Yaradıldığı il: 1929 Sahə (hektar):88,360 Olduğu yer: Lənkəran rayonunun ərazisində, Böyük Qızılağac körfəzində Qısa məlumat:Azərbaycanda köçəri quşların daha çox məskunlaşdığı ərazi respublikanın cənub-şərq hissəsində, Kür deltasının cənubunda yerləşən Böyük Qızılağac körfəzi və onun ətrafının quru və bataqlıq sahələridir. Həmin körfəzdə və onun ətrafındakı Lənkəran və Masallı rayonlarının bataqlıq sahələrində vaxtı ilə köçəri quşlar daha çox idi. Lakin illər
22 Jan 2013
Hirkan Milli Parkı Yaradıcılığı il: 2004 Sahə (hektar): 21435 Olduğu yer: Lənkəran və Astara rayonlarının ərazisində. Qısa məlumat: Hirkan Milli Parkı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 2004-cü ilin 9 fevral tarixində yaradılmışdır. Milli Park Azərbaycanın cənubi-şərqində, Lənkəran və Astara inzibati rayonlarının ərazisində yerləşir. Milli Parkın yaradılmasında əsas məqsəd həmin ərazidə təbiətin kompleks şəkildə qorunması, Üçüncü dövrün relikt və endemik bitki növlərinin mü
22 Jan 2013
Lerik Talış dağlarının zirvəsində Azərbaycanın ən səfalı guşələrindən biri olan Lerik rayonu yerləşir. Rayonun ərazisindəki ən uca dağ zirvələri Kömürgöy (2492 metr) və Qızyurdu (2433 metr) dağlarıdır. Azərbaycanın füsünkar təbiəti, mavi Xəzəri, əzəmətli dağları, saysız- hesabsız qalaları, zəngin və həddindən artıq diqqəti cəlb edən meşələri ulu keçmişdən qalan yadigarlardır.Bir sözlə bu diyar əsirlərin yaddaş kitabıdır. İlahi Azərbaycandan, onun əsrarəngiz təbiətindən öz nadir nemətlətini ə
22 Jan 2013
Lənkəran vilayəti Iranla həmsərhəd olan bu vilayət Azərbaycanın cənub-şərq qurtaracağındadır. Relyefinə görə vilayət iki hissədən ibarətdir: Lənkəran ovalığı və Talış dağları. Lənkəran ovalığı Kaynozoyun IV dövrünün çay və dəniz çöküntülərindən, Talış dağları isə III dövrün çökmə və vulkanik süxurlarından ibarətdir. Geomorfoloji vahidləri - Burovar, Peştəsər və Talış silsilələri, Lənkəran ovalığı. Zirvələri - Gömürgöy (2977 m), Qızyurdu (2433 m). Faydalı qazıntıları - Tikinti materialları və
22 Jan 2013
Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu Azərbaycanın cənub-şərqini əhatə edən bu rayon Lənkəran təbii coğrafi vilayətinə uyğun gəlir. Tərkibinə Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik, Yardımlı və Cəlilabad kənd rayonları və respublika tabeli Lənkəran şəhəri daxildir. Bu rayon Talış dağları və Lənkəran ovalığından ibarət olub, cənubdan Iranla həmsərhəddir. Faydalı qazıntıları çox azdır. Əsasən tikinti materialları (mişarlıq əhəngdaşı, çay daşı, qum, çınqıl), meşə və mineral sularla zəngindir. Xəzərin sahili
Show more