дунё буйлаб саёхат

дунё буйлаб саёхат
Z a r a zara
19 Dec 2018
F A Farrux Aliev
23 Jan 2018
FARRUX ALIEV: Malayziya bo'ylab 7-kunlik ajoyib va unitilmas sayohat. Atigi 840$/kishi boshiga. Hoziroq boglaning va bonuslarga ega buling. Sayohat tarkibi: *7 kun mehmonhona nonushta bilan. *7 kun transport hizmati, airoportadan kutib olish va kuzatish. *2
tomonlama samalyot bileti Lankawi oroliga *25 dan ortiq sayohat turlari, kirish chiptalari bilan. *Akva Park/Sunway Lagoon parkiga kirish chiptasi. *Yulboshlovchilik va tarjimonlik hizmatlari. *Bonus sayohatlar va sovgalar. Ko'proq malumotga ega bolish uchun bizga boglaning. Telegram:+998936005755; whatsapp+601137763746. Shoshiling va do'stlaringizga ham ulashing.
125™ RUS♎
18 Jul 2014
дпс
сижу как улугбек
реал вокеа.2012-йил.октябрь ойида булган. ёшлигимдан юрагим хаста булгани учун мени оператцыя килишди.оператцыя бошланди ва менга наркоз беришди.мен ухлаб колдим. -канча ухлаганимни билмадим-у,кузимни очсам кум-кук утлок устида ётибман. -ёнимда кимдур утириб пешонамдансилар мен аста урнимдан турдим ва котиб колдим. -у 10-йил олдин хаётдан куз юмган синглим эди. -мен уни багримга босиб энди мени хеч качон ташлаб кетмайсана дедим. -шунда у ака сиз бу ердан кетишингиз керак деди. -мен унга ёлвориб
9-синф кизнинг хикояси. -ойи нима килаяпсиз?кеч булдику ухламайсизми?соат хам 3дан утибдику хозир тонг отади ухлай колинг узизни кийнаманг,эртага кун ёругида биргалашиб тугатамиз. -кизим сен ухлайвер мен хозир бир пастда тугатаман-у ухлайман.эрталабга нонимиз колмаган шуни тугатсам эрталаб азонда топшириб пулига 2буханка олиб келасан-кизим.синглинг оч ухлаб колдида.... -йук ойи нега кечкурун хаммамиз яхши овкатландикку!картошка,пиёздан килинган ярим коса шурва нима буларди. -сизлар укишингиз яхш
(еб туймаган ялаб туймайди)кадим замонда бир кузи ожиз одам экан.албатта кузи ожизлик айб эмас.хуллас уша одам тирикчилиги танг ахволда колиб узига сукир бир тиланчига шогирд тушибди.гадойлик хунарини ургатишини сурабди.-бухарнинг 3та коидаси бор дебди устози.-каерда булса хам .канча булса хам,кимдан булса хам олаверасан!орадан куп йиллар утибди.устоз тиламчи хаммомнинг иссик хонасида мудраб утирса,ёнбошдан овоз келибди!хайр кили-и-инг! -эсинг жойидами дебди? устози тиламчи. хаммомда хам садака
хикоя...кадимий туркий афсона бор.оллох арши аълодан ерга тушибди.караса кимсасиз оролда бир тол тук ётган эмиш.майли дебди карами кенг худо.-шунга хам жон ато эта колай.уша захоти жонсиз тук одам киёфасига кирибди.одам бундай караса оллохнинг кудрати бекиёс эмиш" хохласа жонлини бежон килади,хохласа бежонга жон ато этади.одам уйлабкопти.нега,худо хохлаган ишини килишга кодиру мне килолмайман.нимам кам ундан,шундай килиб,одамнинг кунглида хасад деган кора ният пайдо булибди.оллхнинг кахри келиб,
Show more
About group
Travel & Tourism, Saint Petersburg, Russia
бу ерда хар давлатдан кизикарли маълумотларни укинг ва куринг хаммани таклиф киламиз