გაერთიანებული ოპოზიცია

გაერთიანებული ოპოზიცია

About group
სჯობს მონობაში გადიდკაცებულს თავისუფლების ძებნაში მკვდარი!