@alif_academy_kg «Канча тил билсең, ошончо дил билесин»
Достор Алиф академиясы сиздерге эң мыкты автордук методиканын негизинде төмөнкү тил үйрөнүү курстарын сунуштайт:
Кыргыз тили
Араб тили
Англис тили
Орус тили
Турк тили
Билим караңгыда жанган чырак, жалгыздыкта - жолдош, адамзат үчүн - көрк болот. Билим аркылуу адамзат бул дүйнөдө да, акыретте да даражасы бийик болот!
Кайсы тилди үйрөнүүнү кааласаңыз комментарийге жаза кетиңиз🤗
БИЗДИН ДАРЕК Калыка Акиева 11 ( божомол Калык Акиева/ Чокморова кесилишинде )
Тел: 0772 15 17 15
0704 15 17 15
#Куран #таджвид #кыргызтили
#англистили #түрктили #орустили
@alif_academy_kg «Канча тил билсең, ошончо дил билесин»
Достор Алиф академиясы сиздерге эң мыкты автордук методиканын негизинде төмөнкү тил үйрөнүү курстарын сунуштайт:
Кыргыз тили
Араб тили
Англис тили
Орус тили
Турк тили
Билим караңгыда жанган чырак, жалгыздыкта - жолдош, адамзат үчүн - көрк болот. Билим аркылуу адамзат бул дүйнөдө да, акыретте да даражасы бийик болот!
Кайсы тилди үйрөнүүнү кааласаңыз комментарийге жаза кетиңиз🤗
БИЗДИН ДАРЕК Калыка Акиева 11 ( божомол Калык Акиева/ Чокморова кесилишинде )
Тел: 0772 15 17 15
0704 15 17 15
#Куран #таджвид #кыргызтили
#англистили #түрктили #орустили
Show more