COVŞHEN KEBİR DUASI Bismillahir–Rahmanir–Rahim 1.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Əllahu, ya Rəhmanu, ya Rəhimu, ya Kərimu, ya Muqimu, ya Əzimu, ya Qədimu, ya Əlimu, ya Həlimu, ya Həkim, Subhanəkə ya la ilahə illa ənt, əl ğəvs, əl ğəvs, xəllisna minən nari ya Rəbb. 2.Ya səyyidətis sadati ya mucibəd dəəvat, ya rafiəd dərəcati ya vəliyyəl həsənat, Ya ğafirəl ğətiati yə mu’tiyəl məs’əlat, ya qabilət təvbati ya samiəl əsvat, ya aliməl xəfiyyati ya dafiəl bəliyyat. 3.Ya xəyrəl ğafirin, ya xəyrəl
Show more

About group

Meshed Kerbela Ziyaretlerinin Teskili 051 894 83 34 055 229 27 07 070 229 27 07
Administrator:
Address:
Baku, Azerbaijan
Photos from albums

Links to groups

21 807 participants
Link to the group has been deleted
3 244 participants
Link to the group has been deleted
Link to the group has been deleted