CLASS.am
20 Oct
Սիրելի ընկերներ Ես մեկնում եմ #Բաթում և կարող եմ տեղափոխել իրեր և ուղեբեռ https://class.am/am/announcement/188
CLASS.am
20 Oct
Նոր ուղղություն #Երևան - #Բաթում class.am
CLASS.am
17 Oct
Նոր ուղղություն՝ #Երևան - #Անապա class.am
CLASS.am
17 Oct
Սիրելի ընկերներ Ես մեկնում եմ #Անապա (#Анапа) և կարող եմ տեղափոխել իրեր և ուղեբեռ https://class.am/am/announcement/198
CLASS.am
15 Oct
Նոր ուղղություն՝ #Երևան - #Սոչի class.am
CLASS.am
15 Oct
Սիրելի ընկերներ Ես մեկնում եմ #Սոչի և կարող եմ տեղափոխել իրեր և ուղեբեռ https://class.am/am/announcement/185
CLASS.am
13 Oct
Սիրելի ընկերներ Ես մեկնում եմ #Կիև և կարող եմ տեղափոխել իրեր և ուղեբեռ https://class.am/am/announcement/202
CLASS.am
29 Sept
Նոր ուղղություն՝ #Երևանից - #Պենզա class.am
CLASS.am
29 Sept
Սիրելի ընկերներ Ես մեկնում եմ #Երևանից - #Պենզա և կարող եմ տեղափոխել իրեր և ուղեբեռ https://class.am/am/announcement/199
Show more
About the business
Mail and courier services
Post service, Courier on foot, Courier by vehicle, Transport services, Food transportation
ՄԵՆՔ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ԵՆՔ ԱՌԱՔՈՒՄՆԵՐԻ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐԸ
Address:
улица Чаренца 1, Yerevan, Armenia