Бул тайпага саясий мүнөздөгү темаларга ар кандай про-цияларга чакырган мүнөздөгү тема ачкан адам бир күнгө экинчи ирет дагы ача турган болсо 7 күндөн 28 күнгө чейин кирүүгө тыю салынат. Бул эрежелерди сактаңыздар сиздерди терең урматтап администратор
Show more