MоXиTa БоНиM
added December 29 2014 at 10:43
АЗИЗ ДУСТЛАРИМ! Яна бир бор келаетган янги йил билан сизларни кутлайман. Бу беш кунлик дунеда бир биримиздан ширин сузимизни, озгина эътиборимизни, бир чимдим мехримизни аямайлик. Молу дуне - булар уткинчи. Биз инсонлардан факат яхшилик, савоб ишлар ва мехр мухаббат колади. Янги йилингиз муборак булсин. Калбингиз хамиша кувончга тулсин. Лабингиздан кулгу, юзингиздан табассум аримасин узок якиндаги азиз дустларим. Жондан азиз фарзандларимиз согу саломат катта булишсин. Юксак мартабаларга эришсин. Янги йилда хамма хонадонларда туйлар булсин, чакалок йигиси эшитилсин, бешик туйлар булсин, ер-ер садолари остида кизлар келинлик либосини, йигитлар куевлик либосини кийишсин. Отажонларимиз, он
👑Majnun 👑
added yesterday at 14:44
👑Majnun 👑
added January 30 at 13:21
rahmatulaeva Rano
added January 27 at 07:28
София Котова
added January 23 at 17:53
Mir Miru
added January 19 at 12:16
👑Majnun 👑
added January 18 at 15:30
👑Majnun 👑
added January 17 at 21:34
👑Majnun 👑
added January 15 at 17:12
rahmatulaeva Rano
added January 9 at 09:03
Show more