Feed

🌷 🌷
4 Jan
#ДОБРОЕ УТРО ГРУППА ГОСТИ УЧАСТНИКИ ДРУЗЬЯ МОИ ВСЕМ ВАМ ОТЛИЧНОГО ПОЗИТИВА БЛАГОДАРЮ ЗА СЕРДЕЧНОСТЬ ТЕПЛОТУ ВАШУ ЗА УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ГРУППЫ НАШЕЙ 🌐📚✍️

Feed

Feed

Bir son bahar da düşdü, ömrümün təqvimindən. Nə sənə məhəbbətim, nə həsrətim azaldı. Özüm də heç bilmirəm, niyə bir ömür boyu, Gözüm uzaq yollarda - sənin yolunda qaldı. Bir qocaman dağ olsan, səni vurub yıxardım. Ürəyimdən ən incə teli necə qopardım? Dünyada gözəl də çox, gözəl ürəklər də çox. Şirin-şirin arzular, incə diləklər də çox. Bir sən oldun könlümün yaxın dostu, həmdəmi. Sən olmazsan, tutmazdı, bəlkə, əlim qələmi. Sən olmazsan, baharın, yazın ətri olmazdı. Sən olmazsan, bir dünya sevinc belə çox azdı. Baharın çiçəkləri, açıb solmasın sənsiz. Ömrüm sənsiz olmasın, şerim olmasın sənsiz. #NigarRəfibəyli

Feed

Feed

Show more