βυ σ`γιηΔα 🔹 1 🔹Δαη 🔹 15 🔹 gαςΗα sαηαγΜιz 🔹14🔹 ηι γοzgαη ιωτιrσκςΗι 🔹15🔹 ηι γσzgαη ιωτιrσκςΗιηι ωαrtiηi βαjαrαΔι ✅ ςhεgαrαΔαη ςhιqmαgαη χολΔα σγιηηι σγηιmιzα ωαrτηι βαjαrmαgαη να χυrmατsιzλικ qιλgαηλαr ςhοrηιDa🚷
𝐾𝑖𝑚 𝑁𝑖𝑚𝑎𝑛𝑖 𝐸𝑠𝑙𝑎𝑑𝑖😅😅😐😐
Hatamjanovna ㅤㅤ
yesterday 06:41
Show more
About group
𝑥𝑒𝑐ℎ 𝑘𝑖𝑚
Address:
Saint Petersburg, Russia
Photos from albums
Group links
237 312 participants
134 367 participants
415 828 participants