Смысл жизни!

Смысл жизни!
Люди более ценны, чем представляют! #новости
Հավիտյան ապրելու համար առաջինը Հիսուս Քրիստոսը հարություն առավ: Կող.1:18; Ղուկ.14:12-14; Աստծո խոսքն ասում է, որ կա արդարների հարության օր, և այդ հարությունից հետո արդարները` Քրիստոսով արդարացածները, պետք է ապրեն հավիտյան` Քրիստոսի հետ միասին, և այլևս մահը նրանց վրա չի տիրելու: Հովհ.5:28,29; Հռ.6:9; 1Կոր.15:52-55; Սուրբ Գիրքը այս հարությանը անվանում է առաջին երանելի հարություն, որի հետ միաժամանակ կատարվում է նաև հափշտակությունը: 1Թսղ.4:12-17;
2 Տիմոթեոս 3;1-5 Սա գիտացիր, որ յետի օրերումը չար ժամանակներ կ’գան։ Որովհետեւ մարդիկ կ’լինին ինքնասէր, արծաթասէր, ամբարտաւան, հպարտ, հայհոյիչ, ծնողների անհնազանդ, ապերախտ, անսուրբ, Անգութ, անհաշտ, բանսարկու, անժուժկալ, դաժան, անբարեսէր, Մատնիչ, յանդուգն, գոռոզ, աւելի ցանկասէր քան թէ աստուածասէր։ Որ աստուածպաշտութեան կերպարանքն ունին, բայց նորա զօրութիւնն ուրացած են. նորանցից էլ ետ քաշուիր։
Ասեցէք արդարին, որ նորա բանը լաւ է. Որովհետեւ իրանց գործերի պտուղն են ուտելու։ Վա՜յ անզգամին, նորա բանը չար է, որովհետեւ իր ձեռքի գործերի հատուցումը պիտի լինի իրան։ Իմ ժողովրդի վերայ բռնացողները երեխաներ են, եւ կնիկներ են իշխում նորա վերայ. Ով իմ ժողովուրդ, քո առաջնորդները մոլորեցուցիչներ են, եւ նորանք քո շաւիղների ճանապարհը խանգարել են։ Եսայիա 3:10-12
Դանիել 11;31-34 Եւ բազուկներ են վեր կենալու նորա կողմից, եւ նորանք պիտի պղծեն սրբարանը՝ ամրոցը եւ հեռացնեն մշտնջենական զոհը եւ պիտի դնեն աւերածի պղծութիւնը։ Եւ ուխտին դէմ ամբարշտութիւն անողներին պիտի հրապուրէ շողոքորթութիւնով, բայց իրանց Աստուծուն ճանաչողների ժողովուրդը պիտի զօրանայ եւ գործէ. Եւ ժողովրդի իմաստունները շատերին պիտի սովորեցնեն, բայց մի քանի ժամանակ պիտի ընկնեն սրով ու կրակով, գերութիւնով ու յափշտակութիւնով։ Եւ նորանք ընկնելիս մի փոքր օգնութիւնով պիտի օգնուին, եւ շատերը շողոքորթութի
Քո կյանքն ավելին արժե, քան ինքդ գիտես: Դու այնքան թանկ ես, որ Աստված կամենում է քեզ փրկել Իր Միածին Որդի Հիսուս Քրիստոսի անձով:
Սիրիր քո Տեր Աստծուն քո բոլոր սրտովը, քո բոլոր անձովը, և քո բոլոր մտքովը: Սա է առաջին և մեծ պատվիրանը : Երկրորդն էլ սրա նման, Սիրիր քո ընկերին քո անձի պես:
Եթե մեր մեղքերը խոստովանենք, նա հավատարիմ է ու արդար, որ մեր մեղքերը ների և սրբի մեզ ամեն անիրավությունից: 1Հովհ.1:9;
Եբրայեցիս 1:8-10 Բայց Որդուն ասում է, Քո աթոռն, ով Աստուած, մինչեւ յաւիտեանս յաւիտենից է. Քո թագաւորութեան գաւազանը ուղիղ գաւազան է։ Սիրեցիր արդարութիւնը եւ ատեցիր անօրէնութիւնը. Սորա համար օծեց քեզ, ով Աստուած, քո Աստուածը ուրախութեան իւղով աւելի քան թէ քո ընկերներին։ Եւ դու, ով Տէր, ի սկզբանէ երկիրը հիմնեցիր. Եւ երկինքները քո ձեռքի գործն են։
Show more