Айтурган Kadyrmamat Kyzy
Айтурган Kadyrmamat Kyzy
has been tagged in a photo
Маржана Элина
18 Jul
munar Studio
munar Studio
added a photo
14 Aug 2018
Айтурган Kadyrmamat Kyzy
13 Jul
Кыргыз үчүн кырчын жашын, кыйган Манас эмеспи. Аккан жашын кыргыздын, тыйган Манас эмеспи. Ар кай жерден чогултуп,жыйган Манас эмеспи. Кыргыз үчүн урагыс, коргон Манас эмеспи. Кыяматта унуткус, болгон Манас эмеспи. Жыргалчылык заманда, Алты саның аманда. Тешик чака сыяктуу, Жетпей келет адамга.
Айтурган Kadyrmamat Kyzy
11 Jul
Салтындан кагылайын кыргыз калкым
Show more