რა ცუდია როდესაც ადამიანმა კითხვა არიცის. რატომ?
The post has been deleted or is not publicly accessible
Chemo lamazo da usayvarleso mamiko❤ me mudam ise mogixsenieb rogorc cocxals, shen chemtvis yvelaze mniahvnelovani roli gqonda da geqneba chems cxovrebashi ubralod sadardebeli exla isaa rom rchevas ver mivigeb tore grdznobit sul vgrdznob rom chemtan xar. Shen ragac arachveulebrivi adamiani iyavi yvelastvis sayvareli da gulketili, pirdapir gagvanadgure da gagvasheshe ise male gaqri chvengan verc gamiazrebia rom shen xorcielad vegar chagikrav gulshi da vegar gechxubebi chven rom vicodit ise, vici
6.03.2016 es ricxvi tve da weli chemi mnishvnelovani cxovrebis dasawyisia, ❤ am dgidan myavxar shen, romeli mabednierebs yovel wams da wuts, shen me bevri ram momeci imistvis rom tavi ese megrdzno rogorc exla vart. 💗Me shen uzomot miyvarxar da gafaseb.💋 Madlobas vuxdi ufals eseti lamazi ojaxi rom myavs, albat gamiketebia cxovrebashi sikete rom me sheni saxit damibrunda. 💋 minda cxovrebashi gisurvo jamrteloba beniereba da sheni gegmebis asruleba, ratqmajnda chemtan ertad. ❤ miyvarxar miyva
Chemi guli xar Dediko ❤
Chemi pravac moshorebuliaaaa ✌✌✌✌✌
dedas sicocxle da gaxaebaaa xar sabuna :* :*
dzaalian bednieri var. (K) vigrdzeni dedis gemo chemi patara daibada (K) (K) miyvarxar dedi sigijemde chemi suntqva xar (K) (K)
Show more
gtxovt ucxoebma sheikaon tavi mowerisgan...
Log in or sign up to add a comment