Челябинская область присоединится к Всероссийской молодежной акции «Письмо защитнику Отечества»
https://redakcia-oi.ru/novosti/obshchestvo/7997-chelyabinskaya-oblast-prisoedinitsya-k-vserossijskoj-molodezhnoj-aktsii-pismo-zashchitniku-otechestva
ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
https://redakcia-oi.ru/novosti/zakon-i-poryadok/7996-dejstviya-v-sluchae-terroristicheskoj-opasnosti-2
ЧТЗ приглашает студентов освоить профессии
https://redakcia-oi.ru/novosti/obshchestvo/7995-chtz-priglashaet-studentov-osvoit-professii
Show more