Кумсойликлар!!!

Кумсойликлар!!!

Pendzhikent, Tajikistan
About group
Дустларим, ака укаларим, сизга бирор бир ёрдам керак булса кайси бир тема буйича, шу ерда ёзиб колдиринг, кулимиздан келгунча ёрдам берамиз, Скажите какие тема хотите, хоть видео , хоть текст, хоть песни, мы поможем
Address:
Кумсай