Геноцид Армян 1877-1918г
Private group

Геноцид Армян 1877-1918г

Humor
News FeedTopics 2 157Photos 128Videos Participants 1 134
Log in or sign up to view the page
About group
Գիտցե´ք, աշխարհում մի հայ էլ մնա, Հայոց եղեռնը նա չի մոռանա... Նա չի մոռանա սուրբ սարը Մասիս, Ծովից - ծով ձգվող հողը պապերիս…
Address:
Moscow, Russia