ТАМАША МЕНИН АЙЫЛЫМ

ТАМАША МЕНИН АЙЫЛЫМ
Москва шаарында убактылуу иштеп жургон журтташтар менен биргеликте 2018-жылы 24-матта кудайы кылып откордук!
Эне бул Эненин башы таажы болот, Бүт ооруга даары болот. Бардык аалам бир болсо да, Энеге алар муктаж болот. Эненин көзү нур болот, Эненин тили бул-бул болот. Баарынан мурда тарбия берген, Мээримдүү зат бул болот. Эненин көңүлү назик болот, «Балам»,- деп көңүлү нурга толот. Сен ооруп эгер кыйналсаң, Сен үчүн жүрөгү сыз, ыйга толот. Эненин жүрөгү ак болот, Ал айткан баары хак болот. Үйрөткөн баары так болот, Эне тарбиясы сак болот. Эненин таманы Бейиш болот, Бала тарбиялап бериш болот. Бүт аа
Мээримдүүнүн "Мээрим" көлү, Мээрбандуу элдин көзү. Мээнеткеч элим эмгегинен, Майданга келген көлдүн өзү. Сугатыбыз суугарылат саясында, Суусуз жерлер сууга катан аягында. Таштарды жарып чыгып шырылдап, Биздин суу суулардын эн тазасыда. Автору:Турдахун Темиров
Бүркүт үнү шаңшыган, Бел-Мазардын зоолору, Бүтүнүн токой камтыган, Тамашанын тоолору. Бүт ооруну айыктырган, Бейиш жыттуу, гүл,оттору. Автору:Турдахун Темиров
Show more