57352698396861

Bakı Kəndləri

Şah Səfi karvansarayı 1635—36-cı ildə usta Bürhan və sərkər Behbud tərəfindən inşa edilmişdir. Onun inşasına Əlihüseyn Bahadirxan şah Səfiəddin əmr etmişdir. Yerli əhəng daşı materiallarından tikilmiş bina tağ tavanlı, düzbucaqlı şəklindədir. Yerli əhalinin «Xacə Ruhulla» imarəti də adlandırdığı abidə kəndin mərkəzində yerləşir. Uzun illər bu karvansaradan anbar kimi istifadə edilib. Amma sonradan kənd sakinlərinin səyi nəticəsində karvansaranın içi təmizlənərək ətrafında abadlıq işləri aparılıb. Abidənin çatma tağlı taxta qapısı üzərində vaxtilə kitabə olmuşdur. Hal-hazırda bu kitabə yerində olmasa da onun foto-neqativi AMEA-nın Tarix İnstitunun elmi arxivində «Şah Səfi karvansarası» adı
Cəlil Məmmədəli oğlu Cavadov 1918-ci ildə Fatmayı kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Atası Məmmədəli Cavadov (1882–1946) tanınmış neft milyonçusu və xeyriyyəçi Musa Nağıyevin şirkətlərindən birində müdir işləyib, sovetlər dövründə neft sənayesində çalışıb. Anası, Həmidə Cavadova (1890–1929) evdar qadın olub. Həmidə xanımın atası Fatmayı məscidinin axundu və məktəb nəzdindəki məktəbin müdiri Daşdəmir Rzayev idi. Cəlil Cavadov ilk təhsilini Fatmayı kəndində almış ,1930–1935-ci illərdə Bakıda N.Nərimanov adına Sənaye Texnikumununda kimya fakültəsində oxumuşdur. Texnikumu bitirdikdən sonra D.İ.Mendeleyev adına Moskva Kimya-Texnologiya İnstitutuna daxil olub. 1937-ci ildə institutun 1-c
Show more