added September 6 2016 at 21:20
Salom. Telegramda siz uchun KOROSKON kanali. Kanalda so'ngi yangiliklar psixologik testlar biznesga oid ma'lumotlar va kulgili anekdotlar. Bizda quruq reklamalar va bachkanalik yuq. Sayt manzili https://telegram.me/joinchat/Alx6ekCtn184_lyNHaCdZg
added November 22 2015 at 16:05
ВИВАЭКСТРА (VIVAEXTRA)- Куритилган жийда, олхури ва олчадан суюк экстракт шакарсиз Замонавий вакуум технологиясини ва юкори атмосфера босими остида 60С дан ошмаган харорат билан куюлтириб ишлаб чикарилган. Мазкур технология барча витаминларни табиий холда саклаб колиш имконини беради. ВИВАЭКСТРА флавоноидларнинг аскорбин кислотасининг бой манбаъси сифатида тавсия этилади. ВИВАЭКСТРА куйидаги холатларда тавсия этилади -Иммунитетни саклаб туриш ва яхшилаш -Вирусли ва бактериал инфекцияларнинг
added November 10 2015 at 11:25
4-ФОЙДАЛИ МАЪЛУМОТ Бир канча клиник белгиларга караб танада кайси витамин танкислиги руй берганини аникласа булади. Масалан А витамини етишмаса, дастлаб кузнинг коронгуликка мослашиши бузилади, шабкурлик келиб чикади. Юз териси бузариб, куруклашади, баъзан пуст ташлайди, терида йирингли касалликлар вужудга келади. В гурухидаги витаминлар танкислигида иштаха пасайиши, хазм фаолияти бузилиши, кунгил айниб, ич котиши ва оёк куллардаги сезувчанликни йуколиши кузатилади.Бу вактда киши сал харакат
added November 7 2015 at 22:50
ДИГИДРОКСИ ( Digidroxy ) капсуласи. ДИГИДРОКСИ: Кучли антиоксидантлик хусисиятига эга булиб, биофлавоноидлар организмда эркин радикаллар хосил булишини олдини олиб куйидаги касалликларда кулланилади: ХАЗМ КИЛИШ ТИЗМИДА: -Огиз бушлиги ва милклар яллигланишида -Ошкозон шиллик каватининг яллигланиши (гастрит) -Ошкозон яра касаллиги -Ун икки бармок ичак яра касаллиги -Ошкозон-ичак мотор функциясини нормаллаштириш ЮРАК КОН ТОМИР ТИЗИМИДА: -Юрак ишемик касалликлари -Атеросклероз -гипертон
added November 4 2015 at 08:55
БИОМАГНИТ БРАСЛЕТ - Кон айланиши ёмонлашувининг натижасида юзага келадиган касалликларнинг 90% фоизида фойдалидир. ТАРКИБИ: -100% Неодим биомагнити -100% Германий металининг хакикий котишмасидан тайёрланган ва сопол утказувчиларга караганда янада кучли булган инфракизил нурларнинг утказувчисидир. -100% Титан металлидан. ТАРКИБИДИГА ХУСУСИЯТЛАРИНИ ИНСОН ОРГАНИЗМИГА ТАЪСИРИ: ГЕРМАНИЙ - Германийга булган инсоннинг кунлик эхтиёжи 1 мг ни ташкил этади. Тадкикотларга кура, германий иммун тизим
added November 3 2015 at 12:54
ТУРМАЛИНЛИ КУЛОН "VIVA MODERN" ТАРКИБИ: Кулон таркибига Д.И.Менделеев Даврий жадвалидаги 26 хил элемент киради. Турмалин кимматбахо тош булиб, 50 хилдан ортик турли туман рангларда учрайди. Мовий ранглиси кам учраганлиги учун кимматбахо хисобланади. Турмалин VIVA GROUP кулонларининг таркибида мавжуд булиб, ажойиб хусусиятларидан бири унинг манфий зарядланган ионлар хосил килишидир. Утган асрнинг уттизинчи йилларида профессор А.Л.Чижевский биринчилардан булиб хавода манфий зарядли ионлар микдор
added November 3 2015 at 12:31
АТОКСИН (ATOKSIN)- Саримсок пиёзнинг курук концентрати таблеткаси ( lot. Allium sativum ) Куллаш буйича тавсиялар: -Кондаги холестирин ва унинг хосилалари микдорининг ошиши -Кондаги глюкозанинг юкори концентрацияси ёки 2-типли кандли диабет -Тромб хосил булишига мойиллик ва коннинг юкори ёпишкоклиги -Онкологик касалликларни профилактика килиш ва комплексли даволаш -Бронхиал астма, сурункали бронхит ва бошка обструктив сурункали упка касалликларида -Сурункали герпетик инфекциянинг зура
added October 25 2015 at 09:06
Антисклер чойи (Antiskler-tea)- табиий шифобахш ва безарар чойи. ТАРКИБИДА: -Дулана -Ялпиз -Куритилган зирк меваси УЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ: ДУЛАНА- Таркибидаги аскорбин кислотаси, кальций ва калий коронар томирларни кенгайтириб, организм асаб тизимининг кузгалувчанлиги пасаяди. Дулана мия ва юракни кислород билан таъминлашни кучайтириши, уйку жараёнини нормаллаштириш, модда алмашинувини яхшилаш хусусиятига эга. ЯЛПИЗ- Юракка кувват берувчи, юрак ва кон айланиши функвиясини рагбанлантирувчи,
added October 25 2015 at 08:51
Офтулин чойи ( Oftulin-tea ) -Табиий ва шифобахш безарар чой. ТАРКИБИДА: -Маймунжон -Наъматак -Куритилган урик МАЙМУНЖОН-Иммун тизимини мустахкамлайди, модда алмашинувини яхшилайди, умуман олганда, инсон организмининг барча функцияларига ижобий таъсир килади. НАЪМАТАК МЕВАСИ- Наъматакнинг фойдали хусусиятлари: витаминларга бойлиги, микробларга карши курашиши, ут (сафро) хайдалишини таъминлаши, яллигланишга ва атеросклерозга карши курашувчи КУРИТИЛГАН УРИК- Конда гемоглабин микдорини ошир
added October 24 2015 at 22:09
Максиспин ( Maxispin ) -Исмалок баргларининг курук концентрати таблеткаси. ЧИКАРИЛИШ ШАКЛИ: 500 мг дан 60 дона таблетка КУЛЛАНИЛИШИ БУЙИЧА ТАВСИЯЛАР: Максиспин таркибида витамин, минерал ва полифенол моддаларнинг кушимча манба сифатида куйидаги холатларда тавсия этилади: -Гипоацид гастрит ( меда ширасининг кислоталик даражаси пасайиши), энтероколитлар -Озик-овкатдан захарланишлардан сунг -Тез каришнинг олдини олиш -Кабзият ва кабзиятга мойиллик -Кучли аклий зурикишлар вактида -Жисмон
Show more
АТОКСИН (ATOKSIN)- Саримсок пиёзнинг курук концентрати таблеткаси ( lot. Allium sativum ) Куллаш буйича тавсиялар: -Кондаги холестирин ва унинг хосилалари микдорининг ошиши -Кондаги глюкозанинг юкори концентрацияси ёки 2-типли кандли диабет -Тромб хосил булишига мойиллик ва коннинг юкори ёпишкоклиги -Онкологик касалликларни профилактика килиш ва комплексли даволаш -Бронхиал астма, сурункали бронхит ва бошка обструктив сурункали упка касалликларида -Сурункали герпетик инфекциянинг зурайишида -Паразитлар инвазия, гельминтозани профилактика килиш -куртлар ва гижжаларни тушуришда -ОРВИда -Силни, жумладан унинг дориларга тургун турларини профилактика килишда -Кексаликда деменцияни профилактика килиш -Стоматологик манипуляциялардан сунг кузатиладиган бактериал эндокардитлар ва юрак копкоклари яллигланишини профилактика килиш -Организмга канцероген моддалар тушишининг юкори хавфида -Озик овкат билан захарланишни профилактика килиш ТАРКИБИ: -мис-0.30 мг -темир -1.7 мг -фосфор-153 мг -селен-14.2 мг -рух-1.16 мг -витамин А-9ХБ -витамин С-31.2 мг -витамин Е-0.1 мг -витамин К-1.7 мг -витамин Б6-1.2 мг Чикарилиш шакли: 500 мг ли 30 та таблетка Куллаш курсатмалари: 1 таблеткадан 1 махал овкатланаётганда ёки овкатдан кейин.
Guli Rasulova
30 Nov 2017
Qayerdan olsa boladi bu dorini
  • 0
Log in or sign up to add a comment