Bek Samarqand Bek
12 Sept 2014
… .
Ayol oshxonada kechki ovqat tayorlayotgan edi. Oldiga 14 yoshli o'g'li keldi. O'g'ilni qo'lida bir parcha qog'oz bor edi va u qog'ozni onasiga tutqazdi onasi qog'ozni ko'zdan kechira boshladi. "Mening bir oylik uyga qiladigan hizmat haqqim: 1.Ertalab man axlatni olib chiqib tashlashim oyiga-10000. 2.Onam yo'qligida uylarni yig'ishtirganimga-20000 3.O'z honamni o'zim tozalaganimga-20000 4.Maktabda 5 baho olganimga- 15000 5.Onam betob bo'lib qolsalar g'amhorlik qilganim , D
Omad duosi ekan 12 odamga yuborsez 1 soatan keyin natijasni körarkansiz سجسدبسب.ا.دسجسظنفنفجنسجاسجسدبسب.ب.اسجسدسدسجاشدس.دسدسدسجساسب.اسجسطنسفنفدندنسجانسنجسنسجدسدست؟اسجاسنج
Bek Samarqand Bek
8 Sept 2014
Mana du bo`lak kanimi shumon… ..xD
Зураш хасми
СЕВСАМ. Икки дунё бир булиб кетар, Кунглимга тиз чукар барча туйгулар, Бизни андухлари буткил тарк этар, Куксимда факат ишк гунчаси кулар.. ЁНСАМ.. Ишк утида сенга туташиб, Ёниб кетмасмикин замину фалак, Мени ёнишларим шу кадар буюк, Кутара оларми сендаги юрак.. КЕЛСАМ. Кутмасангу кутсанг суроксиз, Жой борми кунглингнинг хобгохларида, Мени излармидинг бир нафас бир зум, Митти капалакнинг нигохларидан.. КЕТСАМ. Юрагингни сугириб олиб, Колдирмай ганимлар хийлоларига, Мен
Bek Samarqand Bek
Bek Samarqand Bek
added 2 photos to the album Mevo
29 March 2014
Show more