бек бек одилов
added 3 photos to the album fadt
26 Dec 2016
Акам урса йигламгандим, Опам сукса йигламагандим, Юрак багрим тигламагандим, Бугун мени йиглатдиз дустим. Айбим сизни дустим деганим, Хаётда кам кустим деганим, Битта нонни булиб еганим, Бугун мени йиглатдиз дустим. Киёматлик дуст эдик ахир, Ахд вафолар булдими тахир, Дустлигимиз шумиди охир, Бугун мени йиглатдиз дустим. Бугун куёш сиз тамон бокди, Янги дустиз кунглизга ёкди, Ёмгир каби куз ёшим окди, Бугун мени йиглатдиз дустим. Нени булса курардик бахам, Ёдга олсам кузим б
♥ Kut ♥ Sabr qil ♥ Uchrat ♥ Yoqtir♥ Sevib qol ♥ Unga Ishon ♥ UniAsra ♥ Uni Qizg'an ♥ Undan Ajral ♥U Siz Qiynal ♥ U sizLikka ko'nik ♥Uni Kechir ♥ Lekin unga boshqaimkon bera ko'rma ♥
Aylanaman shirin so'zlaringizdan, O'rglaman humor ko'zlaringizdan. Yo'q desangiz so'rab qilaman bezor, Bitta bo'sa bering yuzlaringizdan. Yuzingiz oy bilan husn talashar, Sizga gullar havas bilan qarashar. Muhabbatga sho'hlik qilsa yarashar, Bitta bo'sa bering yuzlaringizdan. Nozlar qlib olmang endi o'zingiz, Qalbimni yondirdi go'zal yuzingiz. Uyalsangiz yumib oling ko'zingiz, Bitta bo'sa bering yuzlaringizdan. Men so'zidan qaytmas qaysar bolaman, Erkalab sizni ham yo'l
.......Хазил шеър...... Узок, юриб сафарда, Хориб уйга к,айтдим, Сегилимга кун ботса, Боришимни айтдим, Келганимни билгандай, Деразасин очибти, Аста кириб карасам, Бир к,изгина ётибти, Упиб к,уйдим лабидан, Куп утмасдан шапалок, Тегди к,улок, тагидан, Кйин билсам адашиб, Кузларим хам бериб панд, К,изи к,олиб мен нодон, Онасини упибман, Шапалок,ни унутдим, Холим билмас хеч киши, Ёмон тегди ортимдан, Отасининг тепкиси, Кйин нима булди денг, Бошга тушган у'й булди, Куп утмасд
Dunyo kezib topolmayman bir oshiqni.... Kerakmas deb eshitmayman sho'x qo'shiqni.... Nahot enditopolmasam bitta ishqni... Izlayverib oyoqlarim tolib ketdi... Chin sevgilar titanikda qolib ketdi.... Tohir Zuhra, Layli Majnun qayda qoldi... Chin muhabbat ketib dildan, armon qoldi... Dil so'zlarin Farruxbek she'rga soldi... Bu dunyoda bevafolar to'lib ketdi... Chin sevgilar kitoblarda qolib ketdi... Zamon boshqa hozir dildan sevmaydilar... Sevgi uchun ming tirilib- o'lmayd
Bugun sizni tushingizga kiraman. Vada berib qo'ydim o'zim o'zimga, Oydin tunda sochingizni o'raman. Ishnonmassiz balki meni so'zimga, Bugun sizni tushingizga kiraman. Boqib sizga mehr to'la ko'z bilan, Erkalayman shirin shirin so'z bilan. Dunyo shunday go'zaldirki siz bilan, Bugun sizni tushingizga kiraman. Gul yuzingiz yoritadi oy to'lib. Armon yiglar daryo bo'lib soy bo'lib. Qalbingizda mangu qolar joy bo'lib, Bugun sizni tushingizga kiraman. Buni sizdan boshqa hech ki
АЁЛИНГНИ ЙИГЛАТМАГИН ХЕЧ! Мехр берса сенга узга ёр. К,илма унга сира етибор. Дунё булмасин кузига тор. Аёлингни йиглатмагин хеч. Сен учун жони булар халак. Хавас к,илар унга ой фалак. Бир огиз ширин суз керак. Аёлингни йиглатмагин хеч. Мехнатдан чик,мас сира боши. Дойим егилар снга боши. Тукилмасин кузидан ёши. Аёлингни йиглатмагин хеч. Йенгиб борар к,анча гамларни. Ку'тарар дарду аламларни. К,увонтирар хардам дилингни. Аёлингни йиглатамгин хеч. Булгин унга дойим вафоли. По
Show more