TEST.am

TEST.am

Internet, Yerevan, Armenia
15 Jul 2016
ՀՀ Պետական և ոչ պետական բուհերում ընդունելության անցողիկ միավորների ցանկը http://www.tester.am/news.php/n/325
8 Jul 2016
«Քիմիայի», «Հայոց պատմության» միասնական քննությունների II փուլի թեստերն ու դրանց պատասխանները http://www.tester.am/news.php/n/324
7 Jul 2016
«Մաթեմատիկայի» միասնական քննության II փուլի թեստերն ու դրանց պատասխանները http://www.tester.am/news.php/n/323
6 Jul 2016
«Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն» «Հայոց պատմություն» միասնական քննություններին II փուլի թեստերն ու դրանց պատասխանները http://www.tester.am/news.php/n/322
5 Jul 2016
«Անգլերեն», «Գերմաներեն», «Ֆրանսերեն», «Իտալերեն» միասնական քննության II փուլի թեստերն ու դրանց պատասխանները http://www.tester.am/news.php/n/321
4 Jul 2016
«Ֆիզիկայի» միասնական քննության II փուլի թեստերն ու դրանց պատասխանները http://www.tester.am/news.php/n/320
4 Jul 2016
«Ռուսաց լեզու» միասնական քննության II փուլի թեստերն ու դրանց պատասխանները http://www.tester.am/news.php/n/318
4 Jul 2016
«Հայոց լեզու և գրականություն» միասնական քննության II փուլի թեստերն ու դրանց պատասխանները http://www.tester.am/news.php/n/319
24 Jun 2016
«Ռուսաց լեզվի» միասնական քննության I փուլի թեստերն ու դրանց պատասխանները http://www.tester.am/news.php/n/317
Show more
About page
Գիտելիքների թեստավորման համակարգ
Address:
info@tester.am