TEST.am
9 Jul
Ռուսաց լեզու և քիմիա առարկաների քննության թեստերն ու պատասխանները (2-րդ փուլ) https://bit.ly/3IgUx2s
TEST.am
8 Jul
Հայոց պատմություն և ֆիզիկա առարկաների քննության թեստերն ու պատասխանները (2-րդ փուլ)
https://bit.ly/3IgUx2s
TEST.am
7 Jul
Մաթեմատիկա առարկայի քննության թեստերն ու պատասխանները (2-րդ փուլ)
https://bit.ly/3IgUx2s
TEST.am
6 Jul
Հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկայի քննության թեստերն ու պատասխանները (2-րդ փուլ)
https://bit.ly/3IgUx2s
TEST.am
24 Jun
Քիմիա և ռուսաց լեզու առարկաների թեստերն ու պատասխանները https://bit.ly/3xanhoG
TEST.am
21 Jun
Հայոց պատմություն և ֆիզիկա առարկաների թեստերն ու պատասխանները https://bit.ly/3xanhoG
TEST.am
17 Jun
Մաթեմատիկա առարկայի թեստերն ու պատասխանները https://bit.ly/3xanhoG
TEST.am
14 Jun
Հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկայի թեստերն ու պատասխանները https://bit.ly/3xanhoG
TEST.am
10 Jun
Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, իտալերեն առարկաների թեստերն ու պատասխանները https://bit.ly/3xanhoG
Show more
About the business
Training courses
Գիտելիքների թեստավորման համակարգ
Address:
info@tester.am, Yerevan, Armenia