Сулуулуктун жана арыктоонун эн оной жолу

Сулуулуктун жана арыктоонун эн оной жолу

⚡  Kumash ⚡
30 Dec 2019
⚡  Kumash ⚡
29 Dec 2019
АРЫКТОО ЖАНА ООР САЛМАКТУУЛУКТАН АРЫЛУУ КОПЧУЛУКТУ ОЙЛОНДУРАТ! Арыктагысы келген инсан ар кандай койгойлорго дуушар болуп калбашы керек. Кээдэ такыр тамак жебей арыктоого отушот. Бул биздин организмге ото зыян алып келээри талашсыз. Биздин организм ар дайым озунун функциясын аткарат.Биз ага витамин,минерал берип туруубуз керек. Эгерде жетишпей калса, ар кандай койгойлордун башталуусу ыктымал. Андыктан алоэ гулунун негизинде жасалган натуралдуу продукциялар менен оор салмактуулуктан арылуу эн эл
⚡  Kumash ⚡
29 Dec 2019
АРЫКТОО ЖАНА ООР САЛМАКТУУЛУКТАН АРЫЛУУ КОПЧУЛУКТУ ОЙЛОНДУРАТ! Арыктагысы келген инсан ар кандай койгойлорго дуушар болуп калбашы керек. Кээдэ такыр тамак жебей арыктоого отушот. Бул биздин организмге ото зыян алып келээри талашсыз. Биздин организм ар дайым озунун функциясын аткарат.Биз ага витамин,минерал берип туруубуз керек. Эгерде жетишпей калса, ар кандай койгойлордун башталуусу ыктымал. Андыктан алоэ гулунун негизинде жасалган натуралдуу продукциялар менен оор салмактуулуктан арылуу эн эл
Show more