Армянская поэзия-Հայկական պոեզիա

Private group
News FeedTopics 806Photos 8 505Videos 11Participants 4 309
Армянская поэзия-Հայկական պոեզիա
Log in or sign up to view the page
About group
Իսկական կյանքը սեր է և մերժում... Կրկնվեր նորի՜ց... կրկնվեր կրկի՜ն... Թող ես տանջվեի ավելի անհույս, Թող շշնջայի. «Անաստված, անխիղճ», Միայն կրկնվեր ժամանակն այն լույս, Եվ ես կասեի. «Ապրում եմ, ապրում»