Суйуу! бул эмне? азапбы? бакытбы?

Суйуу! бул эмне? азапбы? бакытбы?

About group
Суйуу айтууга оной бирок ойуна келбеген азапка дуушар кылат экен!