Samir dı Reşadi nıştən qıley kafedə harde-peşome kardən. 3-4 sa bəpeşt çəvon qəv bə aş omeydə. Samir: -Reşad bəştənım con ım şanqo hıtəm hanədə vindəm ki lotoreyadə 1 milyon pul bardəme.Har ruj ley-pey ha ruj kef. 2 kəsi kef kardəmon. İkərəyən vindıme pul həmmə sə bıə cəmi 2000 mənot mandə. Ə pulım peğəte şim bə Antalya bo kef karde )))) :-) Reşad: -Hiç məvot Samir. Im şanqo azən hanədə vindəm ki Sibel Can omə bə çəmə institut.Diyə kardışe bı tərəf bə tərəf. Erəxe bəmı.Votışe ıştı nom çiçe.
xahis edirem bizim qurupdan sekilleri ogurlamayin ve burda paylasmayin!!!
C ELViN
6 Feb 2016
Salam
Anar talibov
16 Jun 2015
Kozel kendimiz
Anar talibov
7 Apr 2015
Show more