ॐ๑TEKN SMAYLIK KODLARI♥๑ॐ

ॐ๑TEKN SMAYLIK KODLARI♥๑ॐ

Для тебя милая #u<a>769590bfcfs##u<a>76959102cfs##u<a>7695915dcfs##u<a>76959197cfs##u<a>7695921acfs#<br>#u<a>769592b8cfs##u<a>76959306cfs##u<a>7695934dcfs##u<a>769593f5cfs##u<a>76959482cfs#<br>#u<a>76959528cfs##u<a>769595bacfs##u<a>7695962ecfs##u<a>7695971ccfs##u<a>769597f6cfs#<br>#u<a>769598c2cfs##u<a>76959915cfs##u<a>769599edcfs##u<a>76959a51cfs##u<a>76959a95cfs#<br>#u<a>76959ae2cfs##u<a>76959b3acfs##u<a>76959b8ecfs##u<a>76959c53cfs##u<a>76959cb0cfs#<br>#u<a>76959d75cfs##u<a>76959df3cfs##u<a>
#u<a>3ddcd7cdfds##u<a>3ddcda66fds##u<a>3ddcdf5bfds##u<a>3ddce315fds##u<a>3ddcef7bfds##u<a>3ddcfccbfds#<br>#u<a>3ddcff3bfds##u<a>3ddd0ad8fds##u<a>3ddd1e47fds##u<a>3ddd6546fds##u<a>3ddd7c6efds##u<a>3ddd7f8efds##u<a>3db3c8ebfds#<br>#u<a>3ddd81eefds##u<a>3ddd8336fds##u<a>3ddd855dfds##u<a>3dde3a69fds##u<a>3dde4317fds##u<a>3dde44bbfds##u<a>3db3c8ebfds#<br>#u<a>3dde4926fds##u<a>3dde4d05fds##u<a>3dde8140fds##u<a>3dde8410fds##u<a>3dde85c9fds##u<a>3dde8791fds##u<a>3dde895efds#<br>#u<a>3dde8b54fds##u<a>3dd
Yurak #u627e03bcf7s<a>##<a>u627e0400f7s##u62<a>7e0411f7s#<br>#u<a>627e042af7s##u627e0447f7s<a>##<a>u627e0474f7s#<br>#<a>u627e049cf7s##u62<a>7e04c8f7s##u627e0<a>4eff7s#
Мы мусульмане! #u<a>5bac020590s##u<a>5bac02b090s##u<a>5bac02ed90s##u<a>5bac034790s##u<a>5bac03ba90s#<br>#u<a>5bac048190s##u<a>5bac04c690s##u<a>5bac054190s##u<a>5bac05a990s##u<a>5bac063290s#<br>#u<a>5bac06bb90s##u<a>5bac06e990s##u<a>5bac076090s##u<a>5bac080290s##u<a>5bac085c90s#<br>#u<a>5bac08b490s##u<a>5bac08d890s##u<a>5bac093190s##u<a>5bac098e90s##u<a>5bac0a5390s#<br>#u<a>5bac0ad290s##u<a>5bac0ba090s##u<a>5bac0bf190s##u<a>5bac0c5190s##u<a>5bac0ca790s#<br>#u<a>5bac0d3e90s##u<a>5bac0d8e90s##u<a>
Gul. #u6e44d<a>6f806s##u6e44d7<a>6206s##u6e4<a>4d80206s##u6e44d8<a>ea06s##u6e44<a>da4b06s#<br>#u6e44db<a>c806s##u6e44d<a>d8e06s##u6e44df0<a>206s##u6e4<a>4e06a06s##u6e44<a>e1a706s#<br>#u6e44e2<a>9006s##u6e44e<a>42906s##u6e44e5<a>6e06s##u6e<a>44e68006s##u6e44e<a>7bf06s#<br>#u6e44e<a>95c06s##u6e44ea<a>9506s##u6e44e<a>c8506s##u6e<a>44ede506s##u6e4<a>4efe906s#<br>#u6e44f1<a>4506s##u6e44f2<a>2106s##u6e44f<a>57606s##u6e44<a>fa8c06s##u6e4<a>4fb6206s#<br>#u6e44fc<a>3b06s##u6e44f<a>d0906s##u6e<a>44fe1d06
<p>#u476b69b3e4<a>s##u<a>476b69ebe4s##u476<a>b69f4e4s##u476b6a<a>07e4s##u476b6a19e<a>4s#<p>#u476b6a64<a>e4s##<a>u476b6a65e4s##u47<a>6b6a76e4s##u476b6<a>a77e4s##u476b6ae2<a>e4s#<p>#u476b6af<a>1e4s##u476b6af4e4<a>s##<a>u476b6c69e4s##u47<a>6b6c74e4s##u476b6<a>c7be4s#<p>#u476b<a>6c7de4s##u476b6c8<a>8e4s##u476b6c91e4<a>s##<a>u476b6ce9e4s##u47<a>6b6cece4s#
Сердечки klass 1 #<a>u2d51cd585bs# 2#<a>u2d24617e75s# 3 #<a>u2d2926a275s# 5#<a>u2d5d73c947s# 6 #<a>u2d0da32ea7s# 7#<a>u2d263ac1a7s# 8#<a>u31b0245a1ds# 9#<a>u2dae7c08f9s# 10 #<a>u31b389a71ds# 11#<a>u2d544001c7s# 12#<a>u2d06b17457s# 13#<a>u2cbdc570b3s# 14#<a>u31b6b63d1cs# 15#<a>u31b4e3b41ds# 16#<a>u2d5fa6c0d3s# 17#<a>u2d8e3e4951s# 18#<a>u2cead3c957s# 19#<a>u2c1e9f825bs# 21#<a>u2cd89229efs# 22#<a>u2c6e93ff5bs# 23 #<a>u2c8c8e4485s# 24#<a>u2cb96597b3s# 25#<a>u315e70aa19s# 26#<
1.#<a>u2ee0742338s# 2.#<a>u2ee0687b38s# 3.#<a>u29a0038573s# 4.#<a>u2e14f19f11s# 5.#<a>u295ffb026es# 6.#<a>u2ad7847d4es# 7.#<a>u2f9fa93938s# 8.#<a>u2e65fba538s# 9.#<a>u2ea3d3d719s# 10.#<a>u2afd77fc75s# 11.#<a>u2f0d05cd00s# 12.#<a>u2c1948bbefs# 13.#<a>u2aaf6b6cccs# 14.#<a>u3a9986b464s# 15.#<a>u2d3c356131s# 16.#<a>u3a998f9764s# 17.#<a>u30ae1633ads# 18.#<a>u2d27574cefs# 19.#<a>u2c0553e05bs# 20.#<a>u2c0621a05bs# 21.#<a>u2e523f2561s# 22.#<a>u2ed78f6138s# 23.#<a>u2afd77fc75s# 24.
Show more
About group
ॐ๑Sαlom... Keling- Keling. Yαxshi Keldizmi..? Kegunchα Qiynαlib Qomαdizmi..? Yo'l Chαrchαtib Qo'ygαndir... Qαni Bir Piyolα  dαn ichib Nαfαsizni Rostlαngchi... Keyin Bizgα Qo'shiling... ♥๑ॐ