IRAKLI IRAKLI
2 Jul 2014
anashidze rogorc me vici imeretshi iyo da iqedan arian sxvadasxva kutxeshi wasulebi
Show more