პოლიცია 1 1 2
28 Dec 2014
Sheni meore naxevris saxeli da met saxeli
Gauqmda Vsooo
19 Feb 2013
Ro gitxra miyvarxartko damiklaseb:-)
Show more
About group
ak daweret is rac gindat miudzgvnat tkvens siyvaruls, ras nishnavs siyvaruli, rogori grznobaa siyvaruli, ra tanjva moaqvs siyvaruls, ra sheudlia siyvaruls da yvelaperi siyvarulze.