«Ұлттық қор - балаларға» бағдарламасын іске асырудың алғашқы 3 айында БЖЗҚ өтініш берушілердің банктік шоттарына аудару үшін уәкілетті операторларға 585 641,64 АҚШ долларын аударды. Барлығы 5 845 өтініш түсіп, оның ішінде тұрғын үй жағдайын жақсартуға 263 664,90 АҚШ долларын құрайтын 2 634 өтініш, білім алуға 321 976,74 АҚШ долларына 3 211 өтініш орындалды.
За первые 3 месяца осуществления программы «Нацфонд - детям» ЕНПФ перевел 585 641,64 доллара США уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей. Всего было 5 845 заявлений, из которых 2 634 заявления на сумму 263 664,90 доллара США были исполнены в целях улучшения жилищных условий, а 3 211 заявлений на сумму 321
«БЖЗҚ» АҚ халықаралық сапа менеджменті стандарты бойынша сыртқы қайта сертификаттау аудитінен сәтті өтті. Бұл Қордың басқару жүйесін ұдайы жетілдіріп, дамуын жалғастырып, үрдістерді тиімді басқарып, зейнетақы қызметтерінің сапасын ұдайы арттырып отырғандығының дәлелі.
Аудитті «CERT International» халықаралық сертификаттау органының ресми серіктесі «CERT Academy Kazakhstan» ЖШС жүргізді.
***
АО «ЕНПФ» успешно прошел внешний ресертификационный аудит по международному стандарту менеджмента качества. Это подтверждение того, что Фонд постоянно совершенствует систему менеджмента, продолжает своё развитие, эффективно управляет процессами и постоянно повышает качество пенсионных услуг.
Аудит прово
«Ұлттық қор - балаларға» бағдарламасы бойынша тағы бір уәкілетті оператор қосылды.
Енді оқуға төлеуге арналған нысаналы жинақ төлемдерін алу үшін «Отбасы банкі» «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-нан бөлек, жақында БЖЗҚ келісім-шарт жасасқан «Қазақстан Халық банкі» АҚ-на жүгінуге болады. Тұрғын үй жағдайын жақсарту мақсатына төлемдерді алу үшін «Отбасы Банкі» «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ жалғыз уәкілетті оператор болып қала береді.
Естеріңізге сала кетейік, 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап 18 жасқа толмаған Қазақстан Республикасының барлық балалары «Ұлттық қор - балаларға» бағдарламасына қатысушы болды. Балаларға жыл сайын қатысудың әр жылы үшін инвестициялық кірісті қоса алғанда, ныс
«БЖЗҚ» АҚ Басқарма төрағасы халықаралық ғылыми-тәжірибелік семинарға қатысты
«БЖЗҚ» АҚ Басқарма төрағасы Жанат Құрманов Ресей Үкіметі жанындағы Қаржы университетінің Мемлекеттік зейнетақы жүйесін дамыту және актуарлық статистикалық талдау ғылыми-зерттеу орталығы ұйымдастырған халықаралық ғылыми-тәжірибелік семинарға қатысты.
Семинар зейнетақы жүйесіндегі өзгерістер мен жаһандық сын-қатерлер жағдайында тарифтік саясатты оңтайландыру тақырыбына арналды. Осы шара аясында Басқарма төрағасы «Қазақстандағы зейнетақы жүйесін жаңғыртудың негізгі бағыттары» тақырыбында баяндама жасады.
Баяндама барысында статистикалық деректер мен маңызды көрсеткіштер динамикасы, сондай-ақ зейнетақы жүйесінің жас
Жеңіс күнімен құттықтаймыз!
Поздравляем с Днем Победы!
Отан қорғаушылар күнімен құттықтаймыз!
Поздравляем с Днем защитника Отечества!
МКЗЖ бойынша анықтаманы Жеке кабинетіңізден алыңыз!
Зиянды еңбек жағдайында жұмыс істейтін салымшыларымыз/алушыларымыз үшін маңызды жаңалық.
Енді Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ) бойынша анықтаманы БЖЗҚ сайтындағы және ұялы қосымшасындағы Жеке кабинетіңізден тікелей ала аласыз.
Бұл анықтамада қайтарылған жарналар ескерілген, БЖЗҚ-ға МКЗЖ түскен айлар саны көрсетіледі. Сондай-ақ, берілген күннен бастап 1 ай ішінде тексеруге болатын QR-коды бар анықтаманы қалыптастыру мүмкіндігі қарастырылған.
Получите справку по ОППВ в Личном кабинете!
Важная новость для наших вкладчиков/получателей, занятых на работах с вредными условиями труда.
Теперь вы можете получить справку по Обяза
Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтаймыз!
2024 жылдың мамыр айындағы Қордың жұмыс кестесі:
***
Поздравляем с Днем единства народа Казахстана!
График работы Фонда на май 2024 года:
Ключевые показатели ЕНПФ на 1 апреля 2024 года
Общая сумма пенсионных накоплений на счетах вкладчиков – 18 884, 38 млрд тенге. В том числе за счет:
● обязательных пенсионных взносов (ОПВ) – 18 241 млрд тенге,
● обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) – 599,7 млрд тенге,
● добровольных пенсионных взносов (ДПВ) – 5,9 млрд тенге.
● обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) - 37,5 млрд тенге.
Пенсионные выплаты с начала года – 193 млрд тенге. В том числе:
● по возрасту – 44,6 млрд тенге,
● по инвалидности – 0,79 млрд тенге,
● в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 7,7 млрд тенге,
● по наследству – 13 млрд тенге,
● на погребение – 2,5 млрд тенге,
● перевод
Show more