✟✟უფალო  შეგვიწყალე✟✟

✟✟უფალო შეგვიწყალე✟✟

Creative Work
Gauqmda gauqmda
24 Feb 2014
mama gabrieli - ╰⊱✞ თუ ერთხელ მაინც, არ ყოფილხარ ძირს დაცემული, ვერ დაინახავ, ფეხზე მდგომი როგორ გიყურებს, უფრო ადვილად აღმოჩნდები ყველას სამიზნე, ვიდრე ელოდო, მოვა ვიღაც წამოგაყენებს! თუ ცრემლის წვიმას არასოდეს წაულეკიხარ, ძნელია იგრძნო მარტოსული რამ აატირა... თუ არ მოვიდა ვიღაცა და მოგწმინდა ცრემლი, ისე ვერ იგრძნობ, რა სევდა აქვს მარტოსულ მტირალს! თუ არ გიგრძვნია გაჭირვების მძიმე მარწუხი, ვერ დაინახავ სხვის თვალებში მძინარე ტკივილს, თუ ბეწვის ხიდზე ერთხელ მაინც არ გაიარე, ნუ გგონია რომ დაინახა
Gauqmda gauqmda
Gauqmda gauqmda
added 3 photos to the album ieso
23 Feb 2014
უფალი ერთია და ეს ღმერთია
Gauqmda gauqmda
23 Feb 2014
ათი მცნება 1.მე ვარ უფალი ღმერთი შენი, და არა იყვნენ შენდა ღმერთნი უცხონი ჩემსა გარეშე. 2.არა ჰქმნე თავისა შენისა კერპი, არცა ყოველივე მსგავსი, რაოდენი არს ცათა შინა ზე და რაოდენი არს ქუეყანასა ზედა ქუე და რაოდენი არს წყალთა შინა, ქუეშე ქუეყანისა, არა თაყუანის-სცე მათ, არცა მსახურებდე მათ. 3.არა მოიღო სახელი უფლისა ღმრთისა შენისა ამაოსა ზედა. 4.მოიხსენე დღე იგი შაბათთაჲ და წმიდა-ყავ იგი: ექუს დღე იქმოდე და ჰქმენ ყოველი საქმე შენი, ხოლო დღე იგი მეშვიდე, შაბათი, არს უფლისა ღმრთისა შენისა.
უფალო დიდება შენს სახელს
Show more
About group
Administrator:
Address:
Telavi, Georgia