ॐॐA4IQιﻫﻪﮩﮫ SॐιHAYOT ﻫﻪﮩ

ॐॐA4IQιﻫﻪﮩﮫ SॐιHAYOT ﻫﻪﮩ

Ейй ким бор ........ейй админ мишигам ёзме куйибтию
Кўзларинг кулади юрагинг пора, Эҳ, дунё бунчалар бўлмаса тора. Дардингга топилмас наҳотки чора, Қийналиб кетдингму мусофир синглим? Рўзғорнинг ташвиши сенга қолдиму? Наҳотки охират замон бўлдиму? Эркаклар қирилиб тамом бўлдиму? Ҳам Она, ҳам Ота мусофир синглим! Меҳнатни қиласан тинмайин ишлаб, Қаҳратон совуқда қолдингму қишлаб? Қийналган пайтингда кўзингни ёшлаб, Хўрсиниб йиғлаган мусофир синглим. Рост экан аёлнинг қирқтадир жони, Уйида кутади ул болажони. Кўзига ёш олар соғинган
Хотирамда сақлаб нурли кунларни, Ҳижрон, аламларни кўзга илмадим. Соялари қуюқ чинорим дедим, Меникисиз дедим, нечун билмадим?.. Тишларим орасин сабрга бердим, Бор йўғи шу холос кучим етгани. Аҳдим эди Сиз-ла ишқ водийсига, Бирга келиб, яна бирга кетгани. Сизни учратган кун самода қуёш, Ой осмон бағрини тўлдирган эди. Куз келиб дарахтнинг болаларини, Сиз кетган кунингиз ўлдирган эди. Туфланган тупукни кўтаради ер, Фақат олдга қараб ташланар одим. Севиб, севилишдик, кетдингиз охир,
Эй дили дилозор мехрлигим Мехрингиз кайси пайтда тугап колибди Сезмабман кузларим нурга тулганди Эх эссиз мехрингиз дилга туймабман Зарба билан урдингиз юрагим огрик Сизни мехрингиз ни билибман азиз Уйламабман качондир тугайди мехр Мехрингизни алмашдингиз кузда ёшимга Мен сизга шунчалар Мехр куйгандим Мехрингиз дан кечсангизда дедим узим айбдор Лекин билинг мен мехрни билурман пок бир туйгу Арзонларга алишманг бугун бор сиз эрта йук Мехрсиздан наф йукдир кадрдон булсангизда
Арафа ошини бир узи татиб, Опа-укалари кузидан утиб. Суратлар ичидан онасин топиб, Сунг упиб йиглаган мусофирлар. Юртинг каерда деса,чукур хурсиниб, Бегонасан деса дили уксиниб. Сал ёмон назардан сесканиб чучиб, Бир нажот кидирган мусофирлар Мехру-вафо тилаб дуоларида, Кадр-сабр тилаб дуоларида. Юртдан кабр тилаб дуоларида, Халоват билмаган мусофирлар. Кетманг бошингиздан тилло сочса хам, Кечинг,бу бесамар дарбадарликдан. Оналар безовта кайда деб болам, Онани зор килманг мусофирл
Орзулар картайган,умидлар хаста. Ёлгизлик багрида аламлар даста. Бечора,бемадор,дардман, шикаста. Кýрдим ишк ахлининг сарсонларини. Алдамчи ваъдалар,ёлгон касамлар. Бир жони камалда,хар ёнда гамлар. Бош эгиб турган жим,кýз тýла намлар. Кýрдим ишк ахлининг вайронларини. Садокат хаккига сотилган кýнгил. Хиёнат ранжига отилган кýнгил. Юзлари саргайган юраклар чил-чил. Кýрдим ишк ахлининг хайронларини. Тунлари уйкусиз,оромсиз, тушсиз. Кунлари дарбадар, телбахол, хушсиз. Сочлари кор,кир
Юрак маюс... Яна ўша қадрдон макон... Яна ўша ўриндиқ... Қуёш нурлари аста уфққа бош қўяр экан, у ҳам менга маюс боқарди... Кўзларимдан оқаетган ҳар бир томчи ёшга ҳамдардлик билдирарди гўё... Кунларни тунларга, тунларни эса яна ўша маҳзун кунларга улаб, сенсизлик дардида куйиб кул булаетган мен бахти қарога ачинарди... Ҳа! Жудаям раҳми келарди... Ўзи ҳам ойнинг васлидан мосуволигини ҳис қилиб, мен билан узоқ-узоқ дардлашгиси келарди чамамда... Лекин менинг дардларимга термулиб ту
АРМОН БУЛМАСИН ОРЗУ ТИЛАГИ. БАХТГА ЕТОЛМАЙ ДЕМАСИН РУЁ. ФАКАТ БОЛАСИ УЧУН УРАР ЮРАГИ. ЁЛГИЗ АЁЛЛАРНИ ХУРЛАМА ДУНЁ!!! АЙБИНИ ИЗЛАБ ЙИГЛАТМА ЗИНХОР ГИЙБАТИН КИЛИБ ЮРИШИНГ БЕКОР... ЮРАГИНИ ТУБИДА ОРЗУЛАРИ БОР. ЁЛГИЗ АЁЛЛАРНИ КИЙНАМА ДУНЁ!!! ЁМОН ХАЁЛЛАРГА БОРИШИНГ ГУНОХ. ЮЗИДА МУЖАСАМДИР ИБО ВА ХАЁ... САБРИНИ СИНАМОКДА АЛЛОХ, ЁЛГИЗ АЁЛАРНИ ХУРЛАМА ДУНЁ!!!. КУТАРАР КАНЧАСИ МИННАТ НОНИНИ. ТУШИДА ИЗЛАЙДИ БАХТЛИ ОНИНИ. ФАРЗАНДИГА БЕРИБ ЯШАР ЖОНИНИ. ЁЛГИЗ АЁЛАРНИ КИЙНАМА ДУНЁ.!
Кам булдими дардларинг.., Йиглайвериб юрак кул... Ачик ботди гапларинг... Кайгу муборак эй дил... Кадрим билмадинг хаёт... Тутолмадинг битта гул... Кадирсизман ох нахот... Кайгу муборак эй дил... Орзуларинг армонда... Йигламагин юрак кул... Севмаганинг ёлгонда... Кайгу муборак эй дил... Хуш келибсан калбимга... Дардларимга шерик бул... Хайронмисан сабримга... Кайгу муборак эй дил... Шунча яшаб калбимга., сололмадинг нахот кул... Туз сепмагин ярамга... Кайгу муборак эй дил....
Ўзга юртда қийналсанг хам, Ўзга қадринг билмаса хам. Соғинч сени қийнаса хам, Мен хаётдан тўйдим дема! Дўстинг тузоқ қўйганда хам, Сени хафа қилганда хам. Жонингдан тўйдирганда хам, Мен хаётдан тўйдим дема! Бошинга ғам тушганда хам, Хижрон сени қучганда хам. Ичингда дард тўлганда хам, Мен хаётдан тўйдим дема! Сени холинг сўрмаса хам, Сени яхши демаса хам. Сени доим қийнаса хам, Мен хаётдан тўйдим дема! Дўстингман деб келганда хам, Пулинга дўст бўлганда хам. Пул йўғида кетганда
Show more
About group
gurupa a4iq hayot hayoti manbalardan olingan voqelar hamangizni uwbu gurupaga taklif qilb qolaman
Administrator: